Del: - -

Store, grønne muligheder for de mindre virksomheder

Erhvervspolitisk chef, Henrik Aarestrup, ser mange job i den grønne omstilling, men mange virksomheder ved ikke, at de kan få hjælp til at reducere deres energiforbrug.

Henrik Aarestrup, erhvervspolitisk chef, Dansk Metal

Af Ingrid Pedersen

Der skal overhovedet ikke herske nogen tvivl om, at Dansk Metal er med på den grønne omstilling, understreger erhvervspolitisk chef Henrik Aarestrup, og han er både ked af og forundret over, at der hos nogle mennesker stadig hænger et røg-støj- og -møg billede ved Dansk Metal og industriens arbejdspladser.

- Det er helt sikkert, at vi støtter 70 procent-målsætningen, og det er rigtigt, at den forarbejdning af råvarer, som Dansk Metals medlemmer udfører, bruger helt vildt meget energi. Men siden 1990 er CO2-udledningen i de 12.500 produktionsvirksomheder, der er en del af regeringens klimapartnerskaber reduceret med 65 procent – samtidig med, at deres produktion er steget med 35 procent, siger han og understreger, at vækst og CO2-udledninger godt kan holdes adskilt.

- Energibesparelser er ikke et spørgsmål om altruisme, men også et spørgsmål om at spare penge, siger han og tilføjer, at øget konkurrenceevne selvfølgelig gør incitamentet til energibesparelser større, men at mange ville have foretaget dem alligevel.

Tre gode grunde

Han er ikke i tvivl om, at industrien nok skal komme i mål i forhold til klimaloven, selv om den ikke er det endnu.

- Der er tre grunde til, at jeg regner med, at vi kommer det. For det første fordi det er det rigtige at gøre – både i forhold til klimaforandringerne og i forhold til de aftaler, der er indgået.

For det andet er der en helt enorm international efterspørgsel på grøn industri – for eksempel vindmøller, og for det tredje kan det selv for en almindelig klejnsmed, der laver trappegelændere, være et incitament til energibesparelser, for de kan gøre hans pris lavere, understreger Henrik Aarestrup.

Netop klimapartnerskaberne har vist, at mange investeringer er rentable, og at mange vil være betalt tilbage i løbet af 2-3 år. Men han er også klar over, at der ligger en stor udfordring i at informere de små og mellemstore virksomheder om mulighederne.

- Kun 7 procent af dem ved, hvor meget CO2, de udleder, så vi står overfor en gigantisk informationsopgave overfor SMV’erne, for deres interesse er driften, men der er faktisk afsat 2½ milliard kroner til konsulentbistand, så de kan får støtte til at købe viden om, hvordan de kan spare på energien.

Han opfordrer også tillidsrepræsentanterne til at tage emnet op i samarbejdsudvalgene, for det er ikke sikkert, at ledelsen er klar over, at muligheden findes.

Mekanikerne

Selv om øget efterspørgsel efter grønne, danske produkter betyder flere arbejdspladser, er der ingen tvivl om, at nogle af Dansk Metals medlemmer vil opleve, at deres job forsvinder.

- Forbrugernes valg har selvfølgelig betydning, så når boomet i elbiler kommer, vil en masse mekanikere skulle uddannes til noget andet, for der er langt mindre mekanik i elbiler. Der er simpelt hen mindre, der kan gå i stykker, så det bliver en meget stor omvæltning, og vi er forberedt på, at mange af dem skal tilbage til skolebænken.

- Det er ikke alle, der er begejstret for det, selv om de allerede er enormt dygtige og sagtens kan videreuddanne sig. Det har vi jo prøvet før, for eksempel til vindmølleindustrien, siger han.   

Han forudser også, at mange andre medlemmer skal efter- eller videreuddanne sig, for også de virksomheder, der i dag er underleverandører til bilindustrien, skal finde nye kunder, fordi elmotorer er meget simplere end de nuværende bilmotorer.

- Det er svært at se hele den udvikling. Jeg er jo ikke fremtidsforsker, men som sagt er medlemmerne i forvejen dygtige og veluddannede – en del har studentereksamen, før de kom i lære, så de kan sagtens uddanne sig til noget nyt, selv om vi endnu ikke ved hvad, siger han.

Gode ideer fra medarbejderne

Henrik Aarestrup kalder det en spændende udvikling for medlemmerne, fordi Danmark har de bedste forudsætninger for at bidrage til den grønne omstilling.

- I mange virksomheder tror jeg også, at samarbejdsudvalget kan spille en central rolle, for medarbejderne kommer helt naturligt med deres ideer, og ledelsen er vant til at inddrage tillidsrepræsentanter og medarbejdere, siger han og nævner som eksempel, at der er medarbejderne, der foreslår, at en gaffeltruck eller varevogn med fordel kan erstattes af en eldrevet eller kan se, at det vil være smart at isolere produktionshallen og sende varmen ind som opvarmning af administrationsbygningen.

- Der er masser af eksempler på, at dem, der går i produktionen, får den slags ideer, siger han.

Henrik Aarestrup nævner også, at det er mange år siden, medlemmerne var modvillige over for automatisering og frygtede, at robotter skulle tage deres job.

- I dag er de glade for den automatiske kollega, der tager de hårde, tunge opgaver, og det betyder, at produktion fortsat finder sted i Danmark, siger han.

Andre skal efterligne

Han forventer European Green Deal vil styrke Danmark som et grønt foregangsland.

- Vores erfaringer med grønne løsninger er jo i sig selv værdiløse i forhold til verdens klima, hvis ikke de fører til, at andre lande efterligner dem, siger han og nævner, at de fleste europæiske lande har forpligtet sig via Paris-aftalen, og en blanding af pisk og gulerod vil få dem til at følge op på den, så der bliver skabt en kæmpestor, global efterspørgsel.

Derfor regner han også med, at der vil blive skabt masser af nye arbejdspladser.

- Selv små virksomheder bevæger sig jo hen, hvor markedet er, og desuden er virksomheder i dag stolte af at gøre noget, der modvirker den globale opvarmning, siger han.

Læs mere her om Danske Metal og den grønne omstilling


Senest revideret den 03. november 2020