Bistand til SU's arbejde med trivsel og psykisk arbejdsmiljø
Arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø
Få penge til bedre arbejdsmiljø

Små virksomheder kan få del i arbejdsmiljøpulje på 105 millioner kroner

Læs mere her
Del: - -

Arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

TekSam bistår også virksomhedernes samarbejdsudvalg i arbejdet med trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø. Udgangspunktet for TekSams indsats på dette område er organisationernes

"Aftale om trivsel på arbejdet og et godt psykisk arbejdsmiljø"

Aftalen har overtaget Arbejdstilsynets forpligtelser i forhold til indsatsen mod mobning og chikane. Derfor kan man kontakte TekSam anonymt vedrørende mobning og seksuel chikane.

TekSams primære indsats ved disse opgaver er at facilitere den proces, hvor SU arbejder med at afdække de mulige indsatsområder, formulere og gennemføre handleplaner. Indledningsvis skal der skabes et billede af det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden.

Som led i denne bistand til virksomhedens samarbejdsudvalg kan TekSams konsulenter bruge spørgeskemaundersøgelsen fra NFA, det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø. Alle TekSams konsulenter er uddannet i at anvende undersøgelsen.

I andre situationer er det mere hensigtsmæssigt at bruge den såkaldte Dialogmodel, hvor samarbejdsudvalget er i løbende dialog med medarbejderne i virksomheden.

Alt efter behov og ønsker i den enkelte virksomhed kombinerer konsulenttjenesten de enkelte temaer, så samarbejdsudvalgets behov bliver imødekommet. Konsulenttjenesten rådgiver virksomhedernes samarbejdsudvalg inden for de arbejdsopgaver, der er beskrevet i Samarbejdsaftalen - samt i de emnefelter, der er beskrevet under temaer. De nærmere behov bliver ofte drøftet på et formøde mellem SU’s formand og næstformand (eventuelt suppleret med andre relevante deltagere) samt TekSams konsulenter. Konsulenterne optræder altid parvis, en fra DI og en fra CO-industri. Bistanden er vederlagsfri for virksomheden, da den er kontingentfinansieret. Kontakt TekSam hvis I har spørgsmål eller konkrete ønsker.


Senest revideret den 12. april 2023