Ligesom derhjemme

Når man kan sortere affaldet derhjemme, så kan man også på arbejdet.

-"Det er ligesom derhjemme. Der kan vi jo godt finde ud af at sortere", siger Pia Olesen.

 

Af Ingrid Pedersen

Fotos: Michael Bo Rasmussen

Det er ikke kun ledelsen på Alfa Laval Marine-afdeling i Aalborg, der arbejder med grøn omstilling. Det gør medarbejderne også, og da indkøber og arbejdsmiljørepræsentant Pia Olesen og tillidsrepræsentant Nina Heidelbach havde været på klimaaktivistkursus i HK, kunne de se, at der også blandt medarbejderne var gode muligheder for bidrag.

I forvejen var der fokus på madspild i kantinen, og elpærer var skiftet ud med LED-lys, men de kunne se, at træaffald fra produktionen i virkeligheden slet ikke var affald, men en råvare der kunne omdannes til træpiller, og at plast fra emballage kan sorteres og genbruges.

-"Det er ligesom derhjemme. Der kan vi jo godt finde ud af at sortere", siger Pia Olesen.

De har arbejdet med grønne ideer i virksomheden i omkring et år, for selv om de var ivrige efter at komme i gang, da de havde været på kursus, og var bevidste om danskernes voldsomme forbrug, var de klar over, at det var en god ide ar gå lidt langsomt frem, så forandringerne ikke blev for overvældende.

-Men det er jo vildt så meget vi forbruger, siger Nina Heidelbach.

De understreger begge, at deres initiativ ikke har vakt modstand hos kollegerne, der da heller ikke føler, at det har gjort deres hverdag mere besværlig, at de skal have en drikkedunk med i fitnesscentret. Først afskaffede de papkrus til kontorkaffen; dem blev der tidligere brugt mange tusinde af om året. Senere blev krusene til vand i fitnesscentret afskaffet, og de grønne rabatter ved parkeringspladserne blev tilsået med blomsterfrø, der fremmer biodiversiteten, fordi de tiltrækker bier og andre insekter, og det er besluttet, at der skal opsættes ladestandere til elbiler på parkeringspladsen.  

Grønt tøj og gåtur

For opmærksomhedens og bevidsthedens skyld, havde de en ’grøn dag’ i november, hvor de og kollegerne mødte op i grønt tøj, og Pia og Nina organiserede kollektive gåture, hvor 74 kolleger samlet gik i alt 17,6 millioner skridt, der via sponsoraftaler blev omsat til 84 nyplantede træer, og de er bevidste om, at det ikke er nok, at en lille flok gør meget for miljøet. Det er meget bedre, at mange hver især gør lidt.

En ting, der også hurtigt er blevet rutine, er at slukke lyset og skærmen, når man forlader arbejdspladsen, og klimainitiativerne har fået deres egen side på firmaets intranet, så man kan inspirere og udvikle nye ideer.

Ingen flamingo i papbeholderen   

Generelt er initiativerne blevet bakket op af kollegerne.

- "I produktionen var vi lidt mere skeptiske over det der med, at vi skulle til at have vores eget kaffekrus med", siger fællestillidsrepræsentant Jacob Nørregaard.

Men han understreger, at også her er alle med på sortering af affald og tager det alvorligt.

-Folk er miljøbevidste, og derhjemme er der jo heller ingen, der smider flamingo i beholderen til pap, fremhæver han.

- "Det er klart, at det er nemmere at motivere kollegerne, når vi alle kan se, at det giver mening", siger Nina Heidelbach.

Medarbejdernes miljøinitiativer bliver godkendt i SU, hvis der er tale om store ændringer eller noget, der giver udgifter.

-Alfa Laval er da også begyndt at bruge vores initiativer i sin branding af firmaet. De kan godt se, at det skaber værdi, nævner Jacob Nørregaard.


Senest revideret den 10. juni 2022