Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter. Formålet er at forbedre samarbejdet på virksomhederne og ruste tillidsrepræsentanterne til bedre at kunne medvirke i en dialog med ledelsen.

Kurset er betalt af TekSam og det er er gratis at deltage. Virksomheden betaler løn og transport. Der er mulighed for at tilmelde sig op til 18 måneder efter valget, og kurset er ikke en del af forbundenes TR-uddannelse, og kursusindholdet indgår heller ikke i de almindelige TR-kurser.