DI og CO-industris aftale om uddannelsen
Hent aftalerne her
Del: - -

Baggrunden for DI og CO-industris samarbejdskursus

Et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne i virksomhederne er en væsentlig forudsætning for virksomhedernes produktivitet og konkurrencekraft og medarbejdernes trivsels- og udviklingsmuligheder.

Den danske model bygger både på et professionelt og konstruktivt samarbejde mellem overenskomstparterne og på et velfungerende lokalt samarbejde mellem virksomhedsledere og tillidsrepræsentanter. Grundlaget for succes er ofte den decentrale aftalefastlæggelse og en samarbejdsproces i gensidig respekt og tillid.

DI og CO-industri er på den baggrund enige om at gennemføre et samarbejdsprojekt, der skal styrke tillidsrepræsentantfunktionen og derigennem det lokale samarbejde. Projektet gennemføres i regi af TEKSAM.

Aftalen blev indgået som led i overenskomstfornyelsen i 2007, læs protokollat.

I overenskomsterne mellem DI og Fødevareforbundet NNF er der indgået en tilsvarende aftale, og det indebærer, at nyvalgte tillidsrepræsentanter fra disse overenskomster også indgår i den fælles uddannelse.

 

Finansiering

Selve uddannelsen - undervisning, materialer, kursusophold og administration - finansieres via Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond.

Løn og transport

Det er aftalt mellem DI og CO-industri, at arbejdsgiveren i forbindelse med tillidsrepræsentantens deltagelse yder en betaling herfor svarende til det indtægtstab, den pågældende har lidt.

Endvidere er det aftalt, at arbejdsgiveren refunderer tillidsrepræsentantens transportomkostninger. Tillidsrepræsentanten tilbydes et kursus tættest muligt på virksomheden; ønsker tillidsrepræsentanten at deltage i et kursus, der gennemføres på et kursussted længere væk, skal dette aftales med arbejdsgiveren.

Spørgsmål

Hvis man har opklarende og praktiske spørgsmål, så kontakt TekSam.

Principielle og fortolkningsmæssige spørgsmål henvises til henholdvis DI og CO-industri (og de respektive fagforbund).


Senest revideret den 10. november 2020