Øget produktivitet en fælles interesse

”Udvikling og effektivisering af virksomhederne er en fælles interesse for ledelse og ansatte. Anvendelse og udvikling af ny teknologi er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne, beskæftigelse, arbejdsmiljø og arbejdstilfredsheden.” Citatet er fra Samarbejdsaftalen, som dermed beskriver arbejdet med øget produktivitet og konkurrenceevne som en vigtig forudsætning for arbejdstilfredsheden. Det hedder videre: ”For at virksomhederne i Danmark kan stå godt rustet til at udnytte mulighederne i den globale økonomi, er det helt afgørende at videreudvikle et fleksibelt arbejdsmarked, hvor tilpasningsevne, kompetence og løbende opkvalificering er centrale elementer i en fremadrettet virksomhedspolitik.”