Mangfoldighed - diversitet

Vejene til bedre integration i virksomhederne er blandt andet bedre kommunikation, klare retningslinjer og større forståelse af hinandens forskelligheder. Åbenhed og et stort fokus på uskrevne regler og bevidsthed om disse - herunder ironi og sarkasme - er også vigtig. Det er blot nogle af de mange positive erfaringer fra det mangfoldighedsprojekt, som TekSam i samarbejde med tre virksomheder har gennemført.