Del: - -

En helt anden arbejdsplads

Deltagerne i TekSams temadag om en bæredygtig og grøn omstilling fik indblik i, hvordan Alfa Laval gør skibsfarten grønnere og nedbringer både deres egen og kundernes CO2-udledning.

Den 23 meter høje gasafbrændingsenhed, der brænder den skadelige metangas af på skibene. 

 

Af Ingrid Pedersen

Fotos: Michael Bo Rasmussen

Medarbejdere med mere end en halv snes års anciennitet hos Alfa Laval Marine i Aalborg husker dengang, der blev svejset store kedler til skibe i den 110 meter lange hal, der i dag rummer virksomhedens testcenter. Her var deltagerne i TekSams temadag på rundvisning og fik forklaret, hvordan nye, grønne teknologier, der senere skal bruges i andre dele af virksomheden og indenfor skibsfarten, bliver afprøvet. Andre virksomheder kan også købe test af deres produkter, så længe de ikke er konkurrenter.

Mest dominerende i den store hal er en 23 meter høj stålbeholder omgivet af en spiraltrappe, en såkaldt gasafbrændingsenhed (GCU), der bruges til at brænde afkogningsgas af på skibe. Store mængder naturgas transporteres i dag i væskeform med skib fra producent til aftager f.eks. fra USA til Europa. Naturgassen transporters i væskeform som fylder 600 gange mindre, end når naturgassen er i gasform, men det kræver, at gassen er kølet ned til ca. -160 °C. En lille del af den nedkølede gas går tilbage til gasform under transport. Dette kaldes afkogningsgas og kan under normal sejlads bruges som brændstof. Ligger skibet derimod ved kaj, eller sejler det langsomt, kan man ikke aftage nok afkogningsgas i skibets motor, hvorfor man afbrænder det i GCU'en (Gas Combustion Unit). Naturgas er en drivhusgas, som er 28 gange mere skadelig end CO2, hvorfor den ikke kan frigives til atmosfæren.

Fra salt- til ferskvand

Testcenterchef Lars Bo Andersen viser rundt, og han minder om, at de store skibe er små minisamfund, der har alt med om bord. Han viser en ferskvandsgenerator, der står på en vippende platform, som illuderer et skib i storm. Den kan få saltvand til at koge under vakuum og fordampe ved ca. 50 grader, og på den måde dannes fersk drikkevand af søvandet ved brug af minimal energi.   

Testcenterchef Lars Bo Andersen forklarede de teknologier, testcentret i øjeblikket afprøver.

I en testbrænder afprøver de forskellige biobrændstoffer. Råmaterialet til biobrændstofferne kan komme fra meget forskelligt f.eks. cashew-nøddeskaller eller bananskræller, og brændstofferne opfører sig forskelligt i forhold til dette. Fælles for brændstofferne er, at de er CO2-neutrale eller negative og på den måde klimavenlige – men de kan give andre udfordringer under brug. I testcentret kan de lave 1:1-test på kedler og motor, hvorved de forskellige brændstoffers problemer og potentialer afdækkes.

Maskinmester Jesper Bak Villadsen afprøver den testbrænder, der er beregnet til heavy fuel, men den slags er på vej væk, så nu kan kunderne får afprøvet eksempelvis biodiesel.

Brændselsceller

I et andet rum afprøver de brændselsceller. Opstillingen, der ligner en stor reol, er så hemmelig, at fotografen bliver bedt om ikke at tage billeder, for konkurrenterne skulle jo nødig komme for nemt til viden på området.

Lars Bo Andersen forklarer, at brændselsceller fungerer som et batteri, der kører kontinuerligt. Det er meget effektivt til elproduktion, og det kører på metanol, der er et ’grønt’ brændstof uden CO2-udledning.  

90 procent er ikke nok

I Limfjorden og andre vande kender de til problemer med invasive arter. Nogle af dem er kommet med skibenes ballastvand. Det problem er stort overalt i verden, og siden 2019 har IMO – den internationale marine organisation – forlangt, at alle skibe skal behandle deres ballastvand for at slå fremmede organismer ihjel. Tidligere har man brugt metoder, der slår 90 procent ihjel og gør resten sterile. Men det er ikke nok i USA, hvor kystbevogtningen kræver, at ballastvandet er 100 procent rent. Det har testcentret gjort muligt, og anlægget her bruger ultraviolet lys til at destruere organismer i ballastvandet fuldstændigt.

Lars Bo Andersen minder også om de dårlige, gamle dage, da nordjyske nåletræer mistede nålene på grund af svovlforurening fra skibe og tung transport. I dag fjerner skibene SOx (svovl) og NOx – forskellige kvælstofilter – fra udstødningsrøgen, og testcenteret tester filtre til at fjerne Black Carbon – mikroskopiske sodpartikler fra ufuldstændig forbrænding, som ved brug i arktiske områder fremmer afsmeltningen, fordi partiklerne farver isens overflade sort.

-Vi tror, det er noget IMO vil kræve i fremtiden, og nu har vi teknologien, siger testcenterchefen.

En anden arbejdsplads

Alfa Laval har hjulpet skibsfarten med grøn omstilling gennem mange år, og på temadagen fortalte koncerndirektør Søren Krarup, at Alfa Laval, udover den marine del af virksomheden, som ligger i Aalborg, også arbejder med processer til energi, fødevarer og vand.

-Og vi arbejder på at gøre noget, der er godt for planeten, for en del af vores forretning forsvinder jo med de fossile brændstoffer, sagde han, og nævnte nogle af de forsøg på grønnere skibsfart, som er på vej.

-Skibe er i forvejen den mest energieffektive måde at flytte gods på, men den kan gøres bedre ved at bruge sejl og en slags vinger på skibene og ved at ruteoptimere, så man udnytter strøm og vind bedre, forklarede han.

Målet for Alfa Laval er at være CO2-neutralt i 2030, men desuden arbejder de på at hjælpe kunderne med at udlede mindre CO2.

- "Vi ser gerne selvstændighed og initiativ, så langt ud i kæden som muligt", Koncerndirektør Søren Krarup

Den sorte røg er væk

Fællestillidsrepræsentant Jacob Nørregaard understreger, at for ham og kollegerne er det blevet en helt anden arbejdsplads.

-Den sorte svejserøg er forsvundet, siger han og understreger desuden, at det er helt vanvittigt, som man tidligere har fyret for fuglene. Men nu er den store produktionshal blevet isoleret, der er kommet LED-lys overalt, og der er gennemført en grundig affaldssortering, som betyder, at en stor del af det, der tidligere blev regner som affald, nu bliver genbrugt. Og en stor del af ideerne til det er kommet fra medarbejderne.

-Vi har en aktiv indsamling af ideer fra medarbejderne. Hvis det er noget lavpraktisk, sættes det i gang med det samme. Større projekter bliver drøftet i SU, forklarer han.

-Men vi ser gerne selvstændighed, så langt ud i kæden som muligt, siger koncerndirektør Søren Krarup.

TekSam holder endnu en temadag om grøn omstilling i samarbejde med Alfa Laval. Næste gang bliver den 22. august i virksomhedens afdeling i Søborg.

Samarbejdskonsulenterne fra TekSam, Jan Lorentzen, DI og Dennis Jensen vil desuden komme med forslag til, hvordan SU og medarbejderne kan inddrages i den grønne omstilling, og hvordan man kan trække på konsulenternes viden. 

Testcentret hvor der tidligere var fyldt med svejserøg. Nu afprøves nye, grønne teknologier.


Senest revideret den 10. juni 2022