Inspiration til Kompetenceudvikling
Hent pjecen her
Læs om uddannelse og komptenceudvikling på Rynkeby A/S
Læs historien her
Del: - -

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling er vigtig at få sat i fokus på alle virksomheder, for at øge produktiviteten og bevare konkurrenceevnen. Nu og i fremtiden vil der i højere grad blive konkurreret på viden, kvalitet, fleksibilitet, service og immovation.

Ønsker om specialprodukter og ydelser, krav til stadig hurtigere fornyelse af produkter, varer til tiden og høj ensartet kvalitet er stadig stigende. For at leve op til disse krav er det vigtigt for virksomheder at have medarbejdere, der er bredt kvalificerede og hurtigt kan omstille sig. Medarbejderne og deres kvalifikationer bliver i sig selv et væsentligt aktiv for virksomhederne på linje med avancerede teknologier.

Der er mange barrierer i forhold til efteruddannelse, både blandt ledelse og medarbejdere. Det kan være praktiske ting som f.eks. at medarbejderne skal undværes i en periode hvor der måske er travlt. Det kan være svært at finde de rigtige kurser, og for medarbejderne kan der være usikkerhed om de falder igennem på et kursus p.g.a. deres manglende forudsætninger. Mange uddannelsesaktiviteter dør, alene fordi deltagerne er utrygge ved at skulle i gang. Det kan skyldes uklarhed om mål, manglende tro på at det lærte får lov til at blive brugt i fremtiden, eller manglende kendskab til selve kursets indhold.

Hvis uddannelsesplanlægningen sker på et fornuftigt grundlag, vil mange barrierer slet ikke fremkomme. Der er mange måder at gribe planlægningen an, og TekSam kan kun komme med generelle anbefalinger på hjemmesiden. Der er altid forskelle på virksomheder og medarbejdergrupper, og derfor er det ofte en god ide at man i virksomheden taler hele projektet igennem inden man kaster sig ud i det. F. eks. Hvor er der flaskehalse, hvor er der for få til at betjene bestemte funktioner eller maskiner osv.

Ved en uddannelsesplanlægning skal følgende gennemtænkes og debatteres:

  • Virksomhedens strategi og nye krav til medarbejderne
  • Medarbejderudviklings samtaler
  • Kurser eller andre læringskanaler
  • Før, under og efter kurset
  • Interne ressourcer
  • Eksterne ressourcer
  • Økonomi
  • Perioder hvor der er bedst tid til kurser osv.
  • Hvem har ansvaret i samarbejdsudvalget, uddannelsesudvalget eller andet

Senest revideret den 1. marts 2022