Temaer - introduktion

I samarbejdsaftalen er det aftalt, at samarbejdsudvalgene i virksomhederne skal beskæftige sig med en lang række vigtige emner. Blandt andet personalepolitikker, sygefravær, produktivitet og konkurrenceevne, trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø.

Under Temaer har vi samlet en række artikler og informationer til inspiration for, hvordan man i samarbejdsudvalg og i det daglige samarbejde kan arbejde med de mange emner og udfordringer, der er beskrevet i Samarbejdsaftalen.

Samarbejdsudvalgene kan også få inspiration og rådgivning direkte fra TekSams konsulenttjeneste. Vi tilpasser altid vores rådgivning til de behov, som samarbejdsudvalg og virksomhed har. 

Læs mere om Konsulenttjenesten.