Del: - -

Arbejdet med trivselsundersøgelse

Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA har udviklet Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) og analysen er som sådan videnskabeligt funderet. Alle konsulenter har gennemgået en uddannelse i at bruge modellen, ligesom TekSam selv kan håndtere spørgeskemaer, indsamling af data - enten webbaseret eller via tablet - samt produktion af de relevante rapporter.

DPQ-spørgeskemaundersøgelsen er en af de mest anerkendte undersøgelser på internationalt plan.

En spørgeskemaundersøgelse giver alene et billede af de mulige udfordringer; aldrig svaret på hvor og hvorfor der er problemer. Undersøgelsen bruges således som afsæt til en refleksion og dialog i SU om, hvad der kan ligge bag resultatet som forberedelse på formulering af hypoteser og indsatsområder.

TekSam stiller en række krav for at bistå med en spørgeskemaundersøgelse:

  1. SU skal være enige om analysen.
  2. SU skal have et formuleret mål med analysen og forpligtige sig til at udarbejde en handleplan, der kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø.
  3. Spørgeskema skal udfyldes i arbejdstiden og undersøgelsen skal være fortrolig.

DPQ-spørgeskemaet indeholder 88 spørgsmål om psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Spørgsmålene belyser 30 forskellige emner inden for følgende områder (dimensioner):

  • Arbejdets organisering
  • Krav
  • Samarbejde
  • Ledelse
  • Forandringer
  • Negativ adfærd
  • Trivsel i arbejdet

Kontakt TekSam https://www.teksam.dk/om-teksam/kontakt


Senest revideret den 28. juni 2023