Artikler om samarbejdskurserne for nye tillidsfolk
Hent artiklerne her
Del: - -

Indholdet af Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Indholdet i TekSams Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter er fastlagt i samarbejde mellem DI og CO-industri. Udgangspunktet er samarbejdsaftalen og de opgaver, som tillidsrepræsentanterne som følge af denne aftale skal inddrages i.

Del 1

1. dag: Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø

Denne dag behandler vi Samarbejdsaftalen, som danner baggrund for et godt samarbejde på den enkelte virksomhed, hvor medarbejdernes trivsel og virksomhedens konkurrenceevne er i fokus.

Ligeledes taler vi om, hvordan vi får et godt psykisk arbejdsmiljø, så du og dine kolleger får den bedst mulige arbejdsplads. Emnet bliver relateret i forhold til din rolle som tillidsrepræsentant. Vi vil også præsenterer samarbejdsudvalgets rolle i forhold til uddannelses planlægning, grøn omstilling og kompetenceudvikling.

2. dag: Produktionsforståelse

Vi tager dig med ind i produktionens verden, hvor du bl.a. kommer til at stifte bekendtskab med vareflow tankegangen samt produktions- og mandskabsplanlægning. Vi kigger på de problemstillinger, som opstår i produktionsmiljøer, og på de udfordringer du som tillidsrepræsentant står overfor i den forbindelse.

Særligt virksomhedens konkurrencesituation og de optimeringsværktøjer, der kan benyttes til at forbedre denne, vil blive behandlet. Vi går således tæt på TQM, Lean Thinking og OEE metoden og taler, om hvordan du som tillidsrepræsentant kan kvalificere implementeringsprocessen og dine kollegers motivation for, i samarbejde med lederne, at sikre din virksomhed i fremtiden.

Del 2 

Modul 2: Regnskabs- og Forretningsforståelse

På disse dage ser vi på tal, så du får en forudsætning for bedre at forstå firmaets regnskab. Vi taler om regnskabsprincipper som status, balance og resultatopgørelse.

Derudover kommer vi ind på forskellige selskabstyper, ejerforhold og hæftelsesformer. Vi lærer også at arbejde med regnskabsanalyse for at få en bedre fornemmelse for virksomhedens økonomiske situation.

Vi tager udgangspunkt i en case virksomhed. Men dagen afsluttes med, at du lærer at læse og analysere din egen virksomheds regnskab. Så du på den måde bliver endnu bedre til dialogen med kolleger og ledelse.

Vi ser også på din virksomheds opbygning. Hvilken situation står din virksomhed i?

Hvad skal vi gøre for at sikre virksomheden den bedste fremtid og udvikling?

Hvilke analyser og teorier kan vi bruge for at forstå og arbejde med strategier? Hvilke ressourcer og hvilke samarbejdsparter/interessenter er der i virksomhederne? Herunder naturligvis tillidsrepræsentantens og samarbejdsudvalgets rolle.


Senest revideret den 8. juni 2023