Del: - -

Anonyme henvendelser - problem i det psykiske arbejdsmiljø

Det kan nogle steder være svært, at sige fra overfor krænkende handlinger, eller andre problem i det psykiske arbejdsmiljø.

Derfor kan medarbejdere og tillidsvalgte henvende sig anonymt til TekSam, ved at sende mail til su@co-industri.dk eller ringe til en samarbejdskonsulent i CO-industri.

Samarbejdskonsulenten vil vurdere situationen og sikre, at sagen behandles anonymt, når og hvis den er begrundet, skal Samarbejdsudvalget indkaldes, og sagen belyses ved samarbejdskonsulenternes medvirken.

Samarbejdskonsulenterne kan i denne forbindelse på grundlag af en henvendelse på eget initiativ igangsætte en undersøgelse af sagen.

Løses sagen ikke i Samarbejdsudvalget bistået af samarbejdskonsulenterne, behandles sagen af TekSam sekretariatet, lykkes det ikke i sagsforløbet at løse sagen, afgøres den ved Faglig voldgift.

Drejer henvendelsen sig om sager af konkret karakter, fx om enkeltpersoner, behandles sagen på sædvanlig vis efter de almindelige fagretlige regler. TekSam vil også i disse tilfælde bistå samarbejdsudvalget med at styrke den generelle forebyggelse af det psykiske arbejdsmiljø.

Se vores afsnit om trivsel på arbejdet og et godt psykisk arbejdsmiljø her.


Senest revideret den 24. februar 2021