Del: - -

Få hjælp til grøn omstilling

Industrien er vigtig i den grønne omstilling – og medarbejderne skal inddrages. På TekSams temadag i Kolding fik virksomhederne ideer og kunne høre andres erfaringer.

Af Ingrid Pedersen

Foto: Palle Peter Skov

Allerede den 26. marts har danskerne brugt den del af jordens ressourcer, der er til rådighed for et helt år. Selv om danskerne handler grønt og producerer mange vindmøller, er vi et af de folk i verden, der har det største forbrug af jordens ressourcer, og derfor når vi den såkaldte World Overshoot Day, før en tredjedel af året er gået. Samlet set har jordens befolkning forbrugt årets ressourcer allerede den 29.juli.

Det kan ikke fortsætte, og derfor skal vi ændre og begrænse vores forbrug.

-Det var nyt for mig, at Danmark ligger så dårligt, sagde Michael Berggreen fra Berggreen Mennesker & Processer, da han indledte TekSam temadagen i Kolding og præsenterede beregningerne.

-Vi føler måske ikke, at det vi gør privat, batter så meget, og det er da også klart, at det især er industrien, der skal producere anderledes og måske nogle andre produkter, sagde han.

Michael Berggreen sagde også, at de store virksomheder har musklerne til at komme i gang, og mange er allerede ved at omstille sig til en grønnere produktion.

-Men mange små og mellemstore virksomheder har sværere ved at overskue, hvordan de kommer i gang, sagde han og tilføjede, at der ligger millioner kroner, man kan søge, i forskellige puljer til grøn omstilling og at der findes rigtigt mange AMU-kurser, der kvalificerer medarbejderne til arbejdet med grøn omstilling.

Han nævnte også, at medarbejderne ikke behøver at frygte omstillingen, for beregninger viser, at den kan skabe op imod 290.000 nye arbejdspladser.

Michael Berggreen: -Der ligger millioner af kroner, man kan søge, i forskellige puljer til grøn omstilling og der findes rigtigt mange AMU-kurser, der kvalificerer medarbejderne til arbejdet med grøn omstilling.

Papir i stedet for bobleplast

Alfa Laval er en af de store danske virksomheder, der allerede arbejder med grøn omstilling og sikrer sig, at medarbejdernes viden bliver inddraget.

-Vi satser på at bliver CO2-neutral i hele værdikæden i 2030, sagde direktør Ole Petersen, Alfa Laval. Han konstaterede også, at tidligere var prisen afgørende for kunderne, men nu er det en del af deres branding at handle klimamæssigt forsvarligt.

Ole Petersen, Alfa Laval: -Vi satser på at bliver CO2-neutral i hele værdikæden i 2030

Fællestillidsrepræsentant Brian Bonderup, Alfa Laval, brugte udtrykket Bright Green om den proces, der gør det spændende for medarbejderne at være med, og han sammenlignede processen med en kålorm, der, når den bliver til en sommerfugl, ikke efterlader sig affald.

Han nævnte også, at Alfa Laval ved at spare en enkelt vaskeproces i produktionen sparer 100.000 euro årligt, og at det har reduceret CO2-udledningen med 2 tons at erstatte bobleplast med papir. Desuden har papir en højere genanvendelsesgrad end bobleplast.

Brian Bonderup, Alfa Laval: -Der er både penge og arbejdsglæde i grøn omstilling.

Virksomheden har også erstattet træpaller med pap og sparet masser af papir ved at sende servicemanualer som en QR-kode. 

Ole Petersen nævnte også, at Alfa Laval har medvirket til, at et nyt mejeri udenfor London sparer 10,9 millioner liter vand årligt, bruger færre kemikalier og sparer penge ved lavere affaldsafgifter.

-Der er både penge og arbejdsglæde i grøn omstilling, sagde Brian Bonderup.

-Virksomheden kan godt se, at der er penge i medarbejdernes ideer og SU bruges i den sammenhæng til at facilitere den iderigdom, der er hos medarbejderne, sagde han.

TekSam Nyt bringer senere en større reportage om, hvordan Alfa Lavals inddrager medarbejdernes viden i omstillingen.

Mere liv i SU

Produktionschef Asger Nielsen og fællestillidsrepræsentant Kenneth Davidsen, Royal Unibrew, deltog i temadagen for at få flere ideer til, hvordan SU kan være med til at generere medarbejdernes ideer.

-Vi vil gerne have ideer til at trække virksomheden i en mere grøn retning, sagde Asger Nielsen.

-Men vi er selvfølgelig i gang, for alle elpærer er udskiftet med LED-pærer, emballagen genbruges og vi er ved at investere i en solcellepark, der sikrer os klimavenlig energi, fortalte Kenneth Davidsen.

Dynamisk proces

Konsulenterne i TekSam er specialister i at facilitere et samarbejde, der kan inddrage medarbejdernes ideer i den nødvendige indstilling, og der er meget inspiration at hente i TekSams pjece om grøn omstilling.

-Medarbejdernes inddragelse kom med i overenskomsten, fordi det er et vigtigt samarbejdstema, og selv om der er mange grønne løsninger i Danmark, er der fortsat et stort potentiale, sagde konsulent i TekSam Jan Lorentzen, DI.

Jan Lorentzen, TekSam: -Vi skal arbejde i retning af en cirkulær produktion, der ikke skaber affald.

Han nævnte bl.a. udvikling af mindre miljøbelastende materialer, mindre energiforbrug, produktion af produkter med længere holdbarhed og begrænsning af emballageforbruget.

-Vi skal arbejde i retning af en cirkulær produktion, der ikke skaber affald, nævnte han.

Konsulent Dennis Jensen fremhævede, at grøn omstilling er en dynamisk proces, som det er vigtigt at etablere et godt afsæt for. Derfor er det afgørende at inddrage medarbejderne fra starten.

-Det er naturligt at tænke det ind i samarbejdet, så medarbejdernes ideer systematisk bliver indsamlet. Det vil automatisk generere flere ideer, sagde han og tilføjede at jo mere medarbejderne bliver engageret, jo færre fejl og jo mindre skrot vil der forekomme i produktionen. 

-Men det er også nødvendigt at fokusere på uddannelse og kompetenceudvikling, understregede han.

Dennis Jensen, TekSam: Det er naturligt at tænke medarbejdernes ideer til grøn omstilling ind i samarbejdsudvalget

Hent pjecen her

Find slides og oplæg fra temadagen her

Flere temadage om emnet er undervejs. Tjek lokalitet og datoer på TekSam.dk


Senest revideret den 08. februar 2022