Samarbejdsnævnets Idéblade

Som supplement til konsulenttjenesten er der udgivet en række idéblade, som kan bruges til rådgivning og inspiration - lige fra oprettelse af SU, samarbejde i virksomheder uden SU, SU's dagsorden og mødereferater m.v.

Idéblade til arbejdet i SU

10. Aftale om telearbejde

På industriens område er aftalen om telearbejde implementeret i ovrenskomsterne. Det betyder, at priscipper for tilrettelæggelse af telearbejde, behandles indenfor rammerne af Samarbejdsaftalen.