Grøn omstilling kræver ny viden og et ændret mindset

Brug SU til at lave uddannelsesplanlægning. AMU tilbyder kurserne.

- "Flere og flere virksomheder indser, at grøn omstilling ikke kun er et emne for topledelsen, men et område hvor det er vigtigt at få medarbejdernes viden og ideer inddraget", siger Søren Himmelstrup.

 

Af Ingrid Pedersen

Fotos: Michael Bo Rasmussen

Der er job i den grønne omstilling. Michael Berggreen fra Berggreen Mennesker & Processer, der holder oplæg på TekSams temadage om grøn omstilling, fortæller, at det vurderes, der er 290.000 årsværk i de industrier, der omstiller til grønnere produkter og produktionsformer. Men på temadagen i Aalborg konstaterede han også, at det kræver nye kompetencer til en række medarbejdere.

- "Flere og flere virksomheder indser, at grøn omstilling ikke kun er et emne for topledelsen, men et område hvor det er vigtigt at få medarbejdernes viden og ideer inddraget", siger Søren Himmelstrup.

Søren Himmelstrup fra AMU-Nordjylland understregede på temadagen, at alle virksomheder er forskellige, og han opfordrede til, at virksomhederne sørger for at planlægge uddannelse af medarbejderne på samme måde, som man planlægger deres ferie.

-Der findes allerede en række kurser i grøn omstilling, der er tilpasset forskellige brancher – for eksempel kørsel og ejendomssektoren, fortalte han.

Men AMU har også et nyt tiltag i form af tredages kurser, der henvender sig til alle brancher, og de handler også om et ændret mindset og om at sætte scenen for, hvad grøn omstilling er.

-Grøn omstilling kræver en ny erkendelse, en slags dannelsesproces, sagde Palle Svendsen, AMU -Nordjylland, og Søren Himmelstrup tilføjede, at der ikke kun er tale om certificeret viden, men også om vidensdeling og om at skabe forandringer.

- "Vi vil gerne i dialog med virksomhederne om, hvad de gerne vil have undervisning i, så der er ikke kun tale om hyldevarer", sagde Ole Møller, AMU Syd.  

AMUs strategi er at opkvalificere virksomhederne til at have en forståelse for, hvad grøn omstilling er, via de kurser, der er til rådighed indenfor bæredygtig produktion. Men det er samtidig vigtigt, at AMU har en dialog med virksomhederne om, hvilket udbytte de søger og i hvilken hastighed.

-Her kan vi så spille ind med en meget stor palet af kurser, som kan udgøre virksomhedens individuelle kursuspakke, siger Ole Møller.

AMU tilbyder også kurser i at lave en grøn leankultur og uddannelsen af grønne forandringsagenter og kurser til de mellemledere, der skal være med til at gennemføre omstillingen.

-Flere og flere virksomheder indser, at grøn omstilling ikke kun er et emne for topledelsen, men et område, hvor det er vigtigt at få medarbejdernes viden og ideer inddraget, siger Søren Himmelstrup, der nævner, at grøn omstilling ikke nødvendigvis kræver en masse forandring, men det er vigtigt at få mindsettet med, så alle har forståelse for helheder og sammenhænge.

Uffe Pedersen fra Fibertex nævnte, at ingen virksomheder hidtil har tabt på den grønne omstilling, og han opfordrede til, at man får involveret flest muligt medarbejdere i den. 

Brug TekSam

Samarbejdskonsulenterne i TekSam understreger, at det er en bunden opgave at inddrage SU, når der skal ske større omstillinger, og at konsulenterne gerne kommer på virksomhederne for at inspirere SU til at inddrage medarbejderne i grøn omstilling og til at sikre den nødvendige kompetenceudvikling.

- "Man skal have det lange blik på og optimere samarbejdet, så omstillingen virkelig kommer ind under huden på medarbejderne", Jan Lorentzen.

-Man skal have det lange blik på og optimere samarbejdet, så omstillingen virkelig kommer ind under huden på medarbejderne, sagde samarbejdskonsulent Jan Lorentzen på temadagen og nævnte, at det både handler om at redesigne virksomhedens produkter og om at sortere og recirkulere affald, for den ene virksomheds affald kan være en andens råstof.

- "Grøn omstilling er en forandring som alle andre forandringer", Dennis Jensen.

-Grøn omstilling er en forandring som alle andre forandringer, sagde samarbejdskonsulent Dennis Jensen. Han opfordrede til, at SU tager fat på spørgsmålet og blandt andet kortlægger, hvilke kompetencer medarbejderne har, og hvilke de skal uddannes til. 

Lære mere 

Få inspiration til samarbejdsudvalgets arbejde med grøn omstilling her.

Præsentationer fra temadagen hentes her. 

Læs mere om AMU-kurser, der uddanner medarbejderne til den grønne omstilling, her:

 


Senest revideret den 10. juni 2022