Del: - -

Man spiller hinanden gode

SU i Johnson Controls i Danmark vil bruge SU mere strategisk i den grønne omstilling. Johnson Controls vandt CO-industris samarbejdspris I 2021.

Adm. Direktør Lene Overgaard Andersen: – Virksomheden er født med at tænke grønt.

Af Ingrid Pedersen

Grøn omstilling er blevet et fast punkt på dagsordenen i samarbejdsudvalget hos Johnson Controls i Højbjerg ved Aarhus, og i disse dage er administrerende direktør Lene Overgaard Andersen ved at lægge sidste hånd på et nyhedsbrev, der skal forklare hvilke strategiske fokuspunkter, samarbejdsudvalget har og hvordan det kan bruges til at højne medarbejdernes arbejdstilfredshed og forbedre virksomhedens konkurrenceevne.

Nyhedsbrevet lægger op til et spørgeskema, hvor medarbejderne kan svare på, hvad de ved om virksomhedens grønne omstilling, og hvordan de synes virksomheden – og de selv – mestrer den, og om de har ideer til, hvordan virksomhedens organisation, produkter og processer kan gøres endnu mere grønne. Det er afgørende for os, at vi får det bedste og bredeste mulige grundlag for samarbejdet om den grønne omstilling, siger Lene Overgaard Andersen.

Både Lene Overgaard Andersen og fællestillidsrepræsentant Christian Dyring, DM, forventer, at det vælter ind med ideer og forslag, for medarbejderne er allerede engageret i spørgsmålet, og både tillidsrepræsentanter og ledere er brobyggere, der indsamler og sorterer ideerne til at vi kan iværksætte indsatser knyttet til henholdsvis organisation, produktion og processer. Vi kan alle bidrage til at blive mere bæredygtige. Gennem medarbejderinvolvering og et systematisk samarbejde i SU, er vi med til at sikre at indsatserne passer til vores virksomhed, er realistiske og reelt gør en forskel.

Men hvordan starter vi...

Christian Dyring var ny i samarbejdsudvalget og havde aldrig tidligere været på en arbejdsplads med et fungerende SU, men han og flere andre fra arbejdspladsen deltog i TekSam årsdag og fik øjnene op for de muligheder, der er i at bruge det aktivt og til at gøre det til en del af virksomhedens grønne omstilling.

Christian Dyring: – TekSam-konsulenterne sagde til os, at vi bare skulle gå i gang. Og jeg tænkte ’ … men hvordan starter vi”

-Her sagde konsulenterne til os, at vi bare skulle gå i gang. Og jeg tænkte ... ”men hvordan,’ forklarer han. Og så gik SU i gang, og han opfordrer andre virksomheder, der har lyst og vilje, men føler de mangler viden om, hvordan man får taget hul på spørgsmålet, til at kontakte konsulenterne i TekSam, der har prøvet det hele før.

-De gav os ideen til, hvordan vi bruger SU meget mere strategisk i samarbejdet om virksomhedens bæredygtighed, siger han.

Lene Overgaard Andersen fortæller om at involvering af medarbejderne og et samarbejde mellem ansatte og ledelse på alle niveauer i virksomheden, er centralt for de fremadrettede aktiviteter, der skal prioriteres og iværksættes. Vi har gode erfaringer med at implementere en række tiltag på baggrund af medarbejderforslag. Vi skal udnytte potentialet i den mangfoldighed af gode ideer og forslag medarbejderne har. 

Spiller hinanden gode

Det er svært at komme med eksempler på enkeltmedarbejdere, der er kommet med ideer, der gør virksomheden eller produkterne mere grønne.

-Det fungerer mere på den måde, at man spiller hinanden gode, så en tanke hos en medarbejder udvikles til en idé i teamet, siger Lene Overgaard Andersen.

Det sker allerede på sikkerhedsområdet, når nogen observerer noget, og det er i høj grad sket under coronaepidemien, hvor folk i produktionen ikke kunne hjemsendes. Der kom mange ideer til, hvordan der kunne skabes et trygt miljø.

De fulgte de nationale regler, men bl.a. forblev fitnesscentret i virksomheden lukket længere end andre. Det var ikke populært, men det generelt gode samarbejde betød, at det lykkedes.

Lene Overgaard Andersen understreger, at man arbejder i forskellige kontekster i en stor global organisation.

-Men vi forstår hinanden, og derfor spiller det hele sammen, siger hun.

Både Christian Dyring og Lene Overgaard Andersen fremhæver, at deres globale kolleger har respekt for det danske tillidsrepræsentantsystem.

-De er faktisk meget imponerede over Den danske model – både angående uddannelse, fleksibilitet og samarbejde, siger hun.

Fire udvalg

For at sikre, at SU bliver brugt bedst muligt, er medlemmerne opdelt i fire undergrupper. En af dem arbejder med grøn omstilling. De tre andre med onboarding, kompetenceudvikling og personalepolitikker. Alle fire undergrupper mødes mellem SU-møderne, og præsenterer derefter fremdrift på deres opgaver på de ordinære møder.

Fokus på grøn omstilling er vigtigt gennem hele virksomhedens værdikæde. Det er et fokus hos kunder og leverandører, men er som et eksempel også vigtigt for rekrutteringen, men de tiltag der kan bidrage til eksempelvis lavere ressourceforbrug, bæredygtige ændringer i produktion samt optimering af produktionsprocesser, har været i gang længe og stopper aldrig.  

-Virksomheden er født til at tænke grønt, siger Lene Overgaard Andersen.

-Nye medarbejdere ser på, om der er tale om en samfundsmæssig sund virksomhed, tilføjer hun.

Johnson Controls

Johnson Controls Denmark udvikler, producerer og markedsfører komponenter, komplette køle-, fryse- og varmepumpeanlæg samt styringssystemer til industrielle og maritime formål. Hovedkontoret med Sabroe fabrikken ligger i Højbjerg ved Aarhus. I Johnson Controls Denmark er ca. 700 medarbejdere beskæftiget.


Senest revideret den 21. marts 2022