Del: - -

Et grønt foregangsland

Den grønne omstilling er en af de vigtigste dagsordener for både erhvervslivet og samfundet, sagde formand for TekSam, viceadministrerende direktør i DI, Kim Graugaard, da han sammen med næstformand for TekSam, næstformand CO-industri og gruppeformand i 3F, Mads Andersen bød velkommen til deltagerne i TekSam årsdag 2021.

Kim Graugaard nævnte, at CO-industri og DI i 2020 aftalte at gøre grøn omstilling til et tema i TekSam og dermed et arbejdsområde for industriens samarbejdsudvalg.

Mads Andersen understregede, at alle er enige om, at den grønne omstilling er vigtig for vores børn og børnebørn, men man taler sjældent om dem, der skal stå for omstillingen, nemlig jer, sagde han til de over 400 deltagere og opfordrede til, at ledelse og medarbejdere i fællesskab udvikler ideer til, hvordan virksomheden kan udvikle grønne løsninger.

VOXPOPPER

Vores ejer er så grøn, så grøn …

Spørgsmål: Hvordan arbejder DEIF A/S med grøn omstilling, og hvordan bliver SU og medarbejderne inddraget?

Vores ejer, Toke Foss, er så grøn, så grøn, svarer flere af medarbejderne fra DEIF A/S i Skive på spørgsmålet om grøn omstilling. Men det er ikke kun derfor, de arbejder med grøn omstilling, for deres produkter bidrager i sig selv til den, for de producerer styrings- og instrumentløsninger til energiproduktionen – herunder vindmøller.  

-Det betyder meget, at de produkter vi fremstiller bliver mere og mere grønne, og at de bidrager til den grønne omstilling, siger tillidsrepræsentant Anny Poulsen, Dansk Metal.

-Vores produkter har stor energieffekt og sætter et stort aftryk på for eksempel skibe, hvor de også bruges, siger HR-chef Marianne Grønhøj og tilføjer, at DEIF A/S også brander sig på de grønne tiltag.

Men det er ikke kun fordi ejeren er klimabevidst, at virksomheden arbejder bevidst med grønne løsninger.

-Den grønne tanke er med i alt, siger controller Kirsten Sørensen.

-Det gør det også nemmere af rekruttere medarbejdere, fremhæver senior manager Gitte Jespersen, og salgschef Per S. Jensen tilføjer, at kunderne jo efterspørger grønne løsninger.

Han nævner også, at tiden efter corona betyder, at møder med kendte kunder nu kan foregå virtuelt. Det sparer på flyrejserne. Men nye kunder skal man stadig rejse ud til.

I produktionen er medarbejderne opmærksomme på besparelser og grønne løsninger.

-Vi er efterhånden oppe på at genbruge 85 procent af det spild, der tidligere blev regnet som affald, siger vicedirektør Søren N. Fredsøe.  

En del gamle vindmøller bliver også genbrugt.

-Retrofeed er også blevet et stort forretningsområde, siger Per S. Jensen. Det betyder, at gamle vindmøller bliver udstyret med ny styring og teknologi, så de kan producere mere, end da de blev opført.

Anny Poulsen, Marianne Grønhøj, Gitte Jespersen, Søren N. Fredsøe, Per Svenning Jensen, Kirsten Sørensen, Majken Lauritsen.

Hvis færre børn sulter

Spørgsmål: Hvordan arbejder I med grøn omstilling i FMC Agricultural Solutions, og hvordan bliver SU og medarbejderne inddraget?

I FMC Agricultural Solutions i Harboøre satser de på Nul CO2 udledning i 2035, og siden det blev en del af overenskomsten i 2020, at SU skal drøfte grøn omstilling, er emnet på dagsordenen her.

-Og der er mange grønne tiltag, siger fællestillidsrepræsentant, 3F, Jens Chr. Rønn Iversen. Han nævner blandt andet, at de bruger spildvarme fra produktionen til opvarmning, at de optimerer energi- og ressourceforbruget, og til en del transport bruges elbiler.

-Vi arbejder konstant med det og har for eksempel udskiftet alle pærer med LED-lys, indskyder tillidsrepræsentant, HK, Kapil Kumar Saini.

-Og vi arbejder kontinuerligt på at nedbringe de mængder, vi bringer til deponi, siger produktionschef Jesper Mikkelsen, FMC Agricultural Solutions. Der er tale om virksomheden, der tidligere hed Cheminova, og den producerer stadig kemikalier til landbruget i det meste af verden. Mere end 99 procent af produktionen går til eksport.

Selve produktionen bliver også hele tiden forandret.

-For eksempel bruger vi flere hormonstoffer og biologiske processer, forklarer Jesper Mikkelsen, og Kapil Kumar Saini forklarer, at laboratorierne konstant arbejder med at opformere bakterier, der bruges til fremstilling af bekæmpelsesmidler.

De er alle klar over, at de produkter, der fremstilles, er upopulære i nogle kredse.

-Men vi er med til at bekæmpe plantesygdomme og fødevaremangel, så hvis færre børn i verden går sultne i seng på grund af vores arbejde, synes jeg, det er vigtigt, siger Kapil Kumar Saini.

Jesper Mikkelsen nævner, at de også producerer bekæmpelsesmidler til økologisk landbrug – og i øvrigt har et godt samarbejde med både lokale og globale miljøorganisationer.  

Jens Chr. Rønn Iversen fortæller, at virksomheden selv tager initiativ til at udfase de mest giftige midler, inden lovgivningen kræver det.

Jesper Mikkelsen, produktionschef, Jens Chr. Rønn Iversen fællestillidsrepræsentant, 3F, Kapil Kumar Saini, tillidsrepræsentant HK.

Genbrugsplast, voksenbleer og elbiler

Spørgsmål: Hvordan arbejder I med grøn omstilling i Abena Produktion A/S, og hvordan bliver SU og medarbejderne inddraget?

Pres fra kunderne er med til at udvikle nye og grønne produkter og produktionsmetoder hos Abena Produktion A/S.

-Det gælder blandt andet brugen af genbrugsplast til emballage, fortæller Stig Hansen, tillidsrepræsentant, 3F. Hans kollega, tillidsrepræsentant Christel Rasmussen nævner, at pres fra kunderne også har fået dem til i nogle tilfælde at bruge papirposer i stedet for plasticposer.

Elektriker og tillidsrepræsentant Henrik Petersen understreger, at Abena Produktion A/S arbejder på at bruge så lidt strøm som muligt, og det har ført til store energibesparelser.

Arbejdsmiljøkoordinator Annika Poulsen nævner, at produktionen finder sted i en kæmpebygning, og her er det blevet normalt, at man slukker lyset, når der ikke er nogen i lokalet.

-Vi er også begyndt at køre på elcykler i stedet for elbiler, når det er muligt, nævner hun.

Den største forandring, mener de dog, stammer fra selve produkterne, for Abena i Aabenraa fremstiller udelukkende bleer til mennesker, der lider af inkontinens.

-Den intelligente ble giver først og fremmest brugerne større værdighed, siger HR-koordinator Hans Gröning.

Bleen indeholder en chip, som sender besked til plejepersonalets mobiltelefon, når den trænger til at blive skiftet. Det betyder, at bleen bliver skiftet, når der er behov for det og ikke før. Samtidig sparer den tid hos personalet, der ikke behøver at tjekke, om brugeren har tisset i bleen. Den giver selv besked, når tiden er inde.

Alle ansatte i Abena Produktion kommer desuden på kursus i bæredygtighed og i FN’s Verdensmål. 

Annika Poulsen, arbejdsmiljøkoordinator, Christel Rasmussen fællestillidsrepræsentant, 3F, Henrik Petersen, elektriker, tillidsrepræsentant, Stig Hansen, tillidsrepræsentant, 3F, Hans Gröning, HR-koordinator.

Siemens Gamesa: Grøn omstilling i hele værdikæden

Frederikke Tømmergaard, global leder i Corporate Affairs og Jonas Pagh Jensen, sustainability specialist, fortalte, hvordan verdens største havvindmøller udtænkes i Brande, hvor Siemens Gamesa har hovedkontor.

-Danmark er ikke det primære land for produktion, men for tegning og test af vindmøller. Midtjylland er Silicon Valley for vind, sagde Frederikke Tømmergaard og tilføjede, at det er en stor styrke, at Danmark har en ekstremt veluddannet arbejdskraft.

Produktionen i virksomheden sker i forhold til verdensmålene, og Jonas Pagh Jensen fortalte, at vindmøller er en del af løsningen – ikke en del af problemet, derfor arbejder de med at gøre alle møllevinger genbrugelige i 2030.  

TekSam Årsdag 2021 Frederikke Tømmergaard og Jonas Pagh Jensen.

Megatrends

- Digitalisering og grøn omstilling er megatrends både i industrien og i samfundet, sagde Jette Nøhr, Di Digital, da hun på årsdagen holdt oplæg om, hvordan digitalisering understøtter den grønne omstilling.

- Kompetencer og ny teknologi betyder øget produktivitet og medfører mindre nedslidning af medarbejderne, sagde Emil Drevsfeldt Nielsen, erhvervspolitisk chef, Dansk Metal. Han nævnte også, at det i øjeblikket er de store virksomheder, der driver denne omstilling, mens de små og mellemstore halter bagefter. 

Det er ikke raketvidenskab

- Grøn omstilling påvirker de produkter, man fremstiller, og måden man fremstiller dem på, sagde seniorforsker Thomas Clausen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Han forstår derfor godt, at det kan gøre nogle medarbejdere usikre på, om deres kompetencer stadig duer til den nye produktion.

- Det gælder alle former for omstilling, men alle forandringer er unikke, og det er jo ikke raketvidenskab, at et godt samarbejde øger produktiviteten. Derfor er det vigtigt, at man sørger for at involvere medarbejderne, for eksempel gennem SU. Og det skal ske så tidligt i forløbet, at man stadig kan påvirke processen, understregede han.

Brænder for grøn omstilling

Anker Blom Nielsen, project director i Rockwool, indledte med at fortælle, at han kender sin arbejdsplads, Rockwool, både fra medarbejdersiden og fra ledelsessiden.

-Jeg startede som ufaglært. Jeg ville hellere lytte til Jimi Hendrix end at få mig en uddannelse, fortalte han. Men med tiden blev han supply chain direktør, og i stedet for at blive pensionist er han i dag projektdirektør, for han har altid brændt for grøn omstilling, og i dag arbejder han med virksomhedens grønne omstilling – bl.a. med ressourceoptimering og genbrug af byggematerialer.

Læs en større artikel om Rockwool, bæredygtighed – og medarbejdernes bidrag i næste nummer af TekSam Nyt.

Der er meget, vi ikke kan grine af

Dagen sluttede med flere gode grin, da foredragsholder Karen-Marie Lillelund spurgte: Hvordan holder man humøret højt i forandringsprocesser?

-Alle har brug for humor, men der er meget, vi ikke kan grine af. Tænk bare på hele krænkelseskulturen. Men alle har adgang til humor, og det betyder ikke, at vi skal tænke positivt og have ja-hatten på hele tiden, understregede hun.

- Men desværre er det jo sådan, at hvis man går rundt og ser glad ud, så tror folk, at man er udviklingshæmmet.

Hun mindede også om, at folk med humoristisk sans er mindre syge end dem uden.

Præsentationerne fra dagens oplæg

Se i øvrigt oplægsholdernes slides på: https://www.teksam.dk/arrangementer/gennemfoerte-arrangementer/teksam-aarsdag-2021-ny-energi-i-groen-omstilling

https://www.teksam.dk/media/frciwtj3/steen-h-teksam-aarsdag-2021.pdf

https://www.teksam.dk/media/tvmbltz1/simens-kl-1030-frederikke-og-jonas-praesentation.pdf

https://www.teksam.dk/media/2ugnxlai/teksam-kl-1120-oplaeg-jette_emil.pdf

https://www.teksam.dk/media/wcybc4oo/teksam-kl-1310-thomas-oktober_2021.pdf

https://www.teksam.dk/media/4cserc2t/teksam-kl-1420-anker-oktober-2021_final-1.pdf

https://www.teksam.dk/media/0nan5crr/teksam-kl-1510-aarsdag-dennis-og-jan_kort-version.pdf

 


Senest revideret den 09. november 2021