TekSams arrangementer giver inspiration og ny viden

TekSam arrangerer møder, temadage, seminarer, webinar og årsdage for medlemmer af samarbejdsudvalgene i industriens virksomheder.

Klik på "Gennemførte arrangementer" her finder du præsentationer, oplæg og baggrundsmaterialer fra afholdte aktiviteter.