Del: - -

Inspiration til arbejdet i SU

Baggrunden for denne type opgaver er ofte, at der er kommet en del nye medlemmer i udvalget. Konsulenterne gennemgår derfor typisk de samme emner som ved oprettelse af et nyt samarbejdsudvalg.

Mødet indledes ofte med en dialog om, hvilke opgaver samarbejdsudvalget beskæftiger sig med. Hvis det er oplevelsen, at SU bruger tiden på at diskutere banale problemer fra dagligdagen (som parkeringsforhold, huller i hegnet og brug af opslagstavler med mere) bliver mødet også brugt til at motivere SU til at tage udgangspunkt i den fælles interesse at arbejde for øget trivsel og produktivitet.

Mange velfungerende samarbejdsudvalg bruger også konsulenttjenesten til sådanne inspirationsmøder for at sikre sig, at nye medlemmer af udvalget får indsigt i Samarbejdsaftalen og inspiration til arbejdet i SU.

Alt efter behov og ønsker i den enkelte virksomhed kombinerer konsulenttjenesten de enkelte temaer, så samarbejdsudvalgets behov bliver imødekommet. Konsulenttjenesten rådgiver virksomhedernes samarbejdsudvalg inden for de arbejdsopgaver, der er beskrevet i Samarbejdsaftalen - samt i de emnefelter, der er beskrevet under temaer. De nærmere behov bliver ofte drøftet på et formøde mellem SU’s formand og næstformand (eventuelt suppleret med andre relevante deltagere) samt TekSams konsulenter. Konsulenterne optræder altid parvis, en fra DI og en fra CO-industri. Bistanden er vederlagsfri for virksomheden, da den er kontingentfinansieret. Kontakt TekSam hvis I har spørgsmål eller konkrete ønsker.


Senest revideret den 2. november 2020