Del: - -

Seminar for samarbejdsudvalget

TekSams konsulenter kan også stå for et seminar - eller en temadag - for samarbejdsudvalget. Arrangementet varer typisk en dag, og det holdes normalt ude i virksomheden.

Baggrunden for et seminar eller en temadag kan være mange: ønsket om at få rystet SU sammen, styrke den gensidige tillid mellem medlemmer, kombineret med et behov for hjælp til at få formuleret handleplaner og indsatsområder.

Programmet for et seminar forberedes altid på et formøde mellem SU's formand og næstformand (og andre relevante SU-medlemmer), således at programmet tilpasses de behov og ønsker, som man har i virksomhedens samarbejdsudvalg.

Et program kan se sådan ud

Programmet kan også rumme en mere grundig gennemgang af Samarbejdsaftalen, andre konkrete emner som eksempelvis "Information fra SU og SU's rolle i virksomheden", bistand til formulering af handleplaner.

Alt efter behov og ønsker i den enkelte virksomhed kombinerer konsulenttjenesten de enkelte temaer, så samarbejdsudvalgets behov bliver imødekommet. Konsulenttjenesten rådgiver virksomhedernes samarbejdsudvalg inden for de arbejdsopgaver, der er beskrevet i Samarbejdsaftalen - samt i de emnefelter, der er beskrevet under temaer. De nærmere behov bliver ofte drøftet på et formøde mellem SU’s formand og næstformand (eventuelt suppleret med andre relevante deltagere) samt TekSams konsulenter. Konsulenterne optræder altid parvis, en fra DI og en fra CO-industri. Bistanden er vederlagsfri for virksomheden, da den er kontingentfinansieret. Kontakt TekSam hvis I har spørgsmål eller konkrete ønsker.


Senest revideret den 2. november 2020