Trivsel på arbejdspladsen

Et godt psykisk arbejdsmiljø medvirker til, at der er trivsel på arbejdspladsen. Det drejer sig om at have det godt på jobbet og om at have et interessant og udfordrende arbejde. Vi tror på, at et godt psykisk arbejdsmiljø er en menneskeret.