Praktiske informationer

Samarbejdskurserne for nye tillidsrepræsentanter gennemføres i to moduler af hver to dages varighed med overnatning. Vi tilstræber, at der ikke er mere end 3 uger i mellem modul 1 og 2. Der vil være ca. 20 kursister på hvert hold.

Tilmelding til kurset

Nyvalgte tillidsrepræsentanter modtager velkomstbrev og pjece fra TekSam’s kursussekretær med information om kurserne

Man skal tilmeldes kurset senest 18 måneder - halvandet år - efter at man er blevet valgt til tillidsrepræsentant første gang.

Tilmelding sker via hjemmesiden her.

Deltagerne vil ca. 2 uger før kursusstart modtage en endelig bekræftelse og en deltagerliste.


Sygdom

Sygdom/afbud meddeles til TekSams kursussekretær hurtigst mulig på telefon 33 63 80 18

Husk: Ved sygdom skal dette også meddeles til arbejdsgiveren.


Løn

Tillidsrepræsentanter, der deltager i uddannelsen, modtager fra sin arbejdsgiver en betaling svarende til det indtægstab, den pågældende har lidt, læs her.


Kørselsgodtgørelse

Kørselsgodtgørelsen dækkes af arbejdsgiveren, læs her.


Uddannelsessteder

Kurserne vil blive afviklet på fagskoler eller hoteller fordelt i Danmark.


Kursusmateriale

Deltagerne vil på 1. kursusdag modtage materialet som skal bruges til undervisningen alle fire dage.

 


Senest revideret den 10. november 2020