Artikel om roller, ledelse og selvstyrende grupper
Hent artiklerne her
Del: - -

Roller og uklare roller

Manglende klarhed hos medarbejderne om roller kan føre til forringet arbejdsglæde og psykisk belastning og derfor nedsat produktivitet. Teksam opfordrer til klare rolleforventninger.

Alle mennesker på en arbejdsplads har forskellige roller. Nogle indtager rollen som leder, andre er produktionsmedarbejdere, sekretærer osv. Med hver rolle bør der følge klare forventninger til, hvad den enkelte må og ikke må, således at vedkommende trives i rollen.

Hvis der er rolleuklarhed, er der uklare forventninger eller uklar beskrivelse af den enkelte medarbejders rolle, opgaver og ansvar i virksomheden. For meget rolleuklarhed kan udvikle sig til en psykisk belastning for medarbejderen og dermed forringet produktivitet og arbejdsindsats.

Politikker om rolleafklaring

TekSam tror på et sundt og udviklende arbejdsmiljø, hvor blandt andet rolleafklaring er en af de bærende søjler. Rolleafklaring kan være et personalepolitisk tiltag. Principperne for virksomheders håndtering af personalepolitikker og derunder rolleafklaring skal drøftes i samarbejdsudvalgene. Selve udformningen bestemmes af virksomhederne.

Det er samarbejdsudvalgets opgave at arbejde hen imod en klar virksomhedsstruktur, hvor det er tydeligt, hvem der bestemmer over hvem. Det skal også sikre, at folk i ledelsesfunktioner kan lytte til medarbejderne, og medarbejderne støtter og udfordrer lederne. Det skal sikre et sundt arbejdsmiljø.

Derudover bør samarbejdsudvalget være med til at sikre, at alle grupper i virksomheden med jævne mellemrum mødes med deres leder og diskuterer deres respektive arbejde og rolle.

Læs mere:

Hvis du ønsker at vide mere om rolleafklaring eller vil vide hvordan TekSam kan hjælpe i relation til rolleafklaring på arbejdspladsen, kan du kontakte TekSams samarbejdskonsulenter. Kontakt TekSam


Senest revideret den 24. august 2022