Psykisk arbejdsmiljø

Et godt psykisk arbejdsmiljø medvirker til trivsel på arbejdspladsen, hvilket giver glade og positive medarbejdere og fremmer virksomhedens resultater.

Ledelsen og medarbejderne er fælles om at udvikle og værne om et godt arbejdsmiljø, der får trivsel til at blomstre. DI og CO-industri aftale om trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø, forpligter organisationerne, virksomhederne og de lokale samarbejdsudvalg til at arbejde for en god trivsel.

TekSams indsats på området tager udgangspunkt i Samarbejdsaftalen og aftalen om trivsel på arbejdet og et godt psykisk arbejdsmiljø. Aftalen kan hentes her