Del: - -

Bistand til oprettelse af SU

Konsulenterne sikrer sig, at det nye samarbejdsudvalg - eller den arbejdsgruppe som forbereder oprettelse af udvalget - har et grundlæggende kendskab til Samarbejdsaftalen, det daglige samarbejde, samarbejdet i samarbejdsudvalget samt den fælles interesse for medarbejdere og ledelse for at fremme trivsel og produktivitet overalt i virksomheden.

Medlemmerne af det nye SU vil på møde få en inspirationsmappe med Samarbejdsaftalen, TekSam pjecer og Idéblade fra Samarbejdsnævnet.

På mødet vil alle de konkrete spørgsmål blive afklaret. Det kan være spørgsmål om valgbarhed, antal medlemmer i det nye samarbejdsudvalg, procedure i forbindelse med valghandlingen (indkaldelse af kandidater, valgperiodens længde osv.), repræsentation af særlige grupper (eksempelvis ingeniører, akademikere).

I forhold til arbejdsopgaver for det nye SU spørger konsulenterne ind til mulige udfordringer, f.eks. sygefravær, konkurrencesituation, LEAN, outsourcing m.v.

Alt efter behov og ønsker i den enkelte virksomhed kombinerer konsulenttjenesten de enkelte temaer, så samarbejdsudvalgets behov bliver imødekommet. Konsulenttjenesten rådgiver virksomhedernes samarbejdsudvalg inden for de arbejdsopgaver, der er beskrevet i Samarbejdsaftalen - samt i de emnefelter, der er beskrevet under temaer. De nærmere behov bliver ofte drøftet på et formøde mellem SU’s formand og næstformand (eventuelt suppleret med andre relevante deltagere) samt TekSams konsulenter. Konsulenterne optræder altid parvis, en fra DI og en fra CO-industri. Bistanden er vederlagsfri for virksomheden, da den er kontingentfinansieret. Kontakt TekSam hvis I har spørgsmål eller konkrete ønsker.


Senest revideret den 25. oktober 2023