Folder om konflikthåndtering
Hent folderen her
Forskningsprojekt om forebyggelse af konflikter og mobning.
Læs mere her
Del: - -

Konflikthåndtering

Konflikter dræner virksomheden for ressourcer. TekSam opfordrer samarbejdsudvalgene og sikkerhedsorganisationerne til målrettet at arbejde med forebyggelse af konflikter. 

Uoverensstemmelser på arbejdspladsen er helt normalt. Konflikter kan også være positive i den forstand, at de samarbejdet dynamik og skaber nye ideer. Men andre uoverensstemmelser udvikler sig til konflikter, som påvirker det psykiske arbejdsmiljø. Det medfører dårlig stemning og forringet arbejdsindsats. Det er ikke et frugtbart arbejdsklima.

Længerevarende konflikter er ressource- og omkostningskrævende for alle involverede parter. Konflikter skal derfor løses, før de bliver permanente eller kun kan løses ved at adskille parterne som henholdsvis taber og vinder.

Politiker om konflikthåndtering

TekSam tror på - og arbejder for - at arbejdsklimaet skal blomstre, og opfordrer derfor virksomhederne til at tage hånd om konflikthåndtering ved hjælp af personalepolitiske tiltag.

Virksomheders håndtering af personalepolitikker og konflikter skal foregå indenfor samarbejdsudvalgene. Konflikthåndtering forudsætter, at hvert enkelt samarbejdsudvalg udarbejder politikker, som passer til de værdier, der er gældende for deres virksomhed.

Overvejelser

Blandt andet bør samarbejdsudvalget overveje: ”Hvordan forholder vi os som virksomhed til konflikter?” og ”I hvilket omfang skal samarbejdsudvalget inddrages i den måde, hvorpå konflikter søges løst?” 

Hvis du ønsker at vide mere om konflikthåndtering eller vil vide hvordan TekSam kan hjælpe i relation til konflikthåndtering, kan du kontakte TekSams samarbejdskonsulenter. Kontakt TekSam.


Senest revideret den 12. juni 2023