Samarbejdsaftalen 75 år 

Se teaservideo her
Arla

Samarbejdsaftalen 75 år 

Se teaservideo her
GSV

Samarbejdsaftalen 75 år

Se teaservideo her
Del: - -

Samarbejdsaftalen 75 år

Samarbejdsaftalen er en hjørnesten i ”Den Danske Model” og et bevis på, at arbejdsmarkedets parter, igennem en mangeårig indsats, har været med til at skabe trivsel på arbejdspladserne, og dermed været med til at sikre gode vilkår for arbejdstageren og god konkurrenceevne for virksomhederne.

Samarbejdsaftalens 75 års jubilæum er derfor en god anledning til at oplyse og sprede viden om denne unikke aftales betydning for arbejdsmarkedets udvikling, og ikke mindst den betydning samarbejdsaftalen har haft for virksomhederne og de ansatte.

Johnson Controls: "Vi er nødt til at gøre det sammen"

Johnson Controls er en verdensomspændende virksomhed med dansk hovedsæde i Aarhus. Virksomheden har taget deres samarbejde til nye højder ved en tæt kontakt og konstant opfølgning. Samarbejdsudvalget har netop nedsat fire arbejdsgrupper, som skal arbejde med aktuelle temaer, og en spørgeskemaundersøgelse skal finde medarbejderforslag, som kan være med til at forbedre arbejdsgange. Hør formand og næstformand i Samarbejdsudvalget fortælle om deres konkrete greb til udvidelse af virksomhedens samarbejde.

Se mere her.

Flere hoveder – flere ideer!

På Arla er medarbejderne med til at sætte deres præg på virksomhedens strategiske udvikling. Arla har taget samarbejdsudvalget til ”next level”, hvor medarbejdere og ledere mødes hver uge om alt fra ændringer i arbejdsplaner til langsigtede strategiske overvejelser.

Den 6. juni er det 75 år siden fremsynede arbejdsgivere og lønmodtagere indgik samarbejdsaftalen og hermed skabte rammerne for samarbejdsudvalget.

Se mere her.

Den første samarbejdsaftale

Kranerne på billedet og samarbejdsaftalen mellem arbejdsgiverne og lønmodtagerne er stort set lige gamle: ca. 75 år. Men mens kranerne for længst er udskiftet med ny teknologi, lever samarbejdsaftalen i bedste velgående ude på de danske virksomheder. For det var den, der lagde grunden til samarbejdsudvalgene, hvor arbejdsgivere og lønmodtagere mødes i det daglige og diskuterer alt fra mobning til virksomhedens strategiplaner.

Se mere her. 

Har I brug for et bedre samarbejde på din arbejdsplads?

Så se, hvordan de gjorde på GSV. Her fortæller Poul og Lone, hvordan de både fik en ønsket whistleblowerordning, en personaleforening og bedre information om selve virksomheden, da de sammen oprettede et samarbejdsudvalg. Her mødes medarbejdere og ledelse og diskutere fælles vigtige anliggender.

I år er det 75 år siden fremsynede arbejdsgivere og medarbejdere satte sig sammen og dannede de første samarbejdsudvalg.

Mon det også er noget for din arbejdsplads?

Se mere her. 


Senest revideret den 7. september 2022