Pjece om Grøn omstilling i samarbejdsperspektiv
På TekSam Årsdag den 5. oktober 2021 blev pjecen om Grøn omstilling i samarbejdsperspektiv præsenteret.

Det er afgørende for virksomhederne, at de får det bedst og bredest mulige grundlag for samarbejdet på virksomhederne om den grønne omstilling, og emnet bør være et naturligt tilbagevendende tema for samarbejdsudvalgene. Pjecen handler om, hvad grøn omstilling er og inspirerer til, hvordan ledere og medarbejdere i praksis kan samarbejde om indsatser, og hvordan TekSam konkret kan hjælpe din virksomhed og samarbejdsudvalget.

Pjecen kan bestilles på co-industri.dk/pjecer eller ved at skrive til DI på mail teksam@di.dk

TekSam konsulenter kan kontaktes på mail eller tlf. Læs mere på teksam.dk/om-teksam/su-konsulenterne

Hent pjecen her

Arbejdet med grøn omstilling

Den grønne omstilling er et centralt tema for TekSam. Hermed fortsættes og udbygges TekSams fokus på teknologiforandringer, og de konsekvenser disse har for nye kompetencer, produktivitet og trivsel.

Hvis I har spørgsmål, konkrete ønsker eller vil booke konsulenterne til at bistå samarbejdsudvalget, så kan I kontakte TekSam her.