Del: - -

Kompetence afklaring

Der findes forskellige modeller for kompetencevurdering og kompetenceafklaring.

Der er mulighed for at det kan ske i det offentlige system ved hjælp af Erhvervsskolerne (IKA) (IKV), og det kan også foregå på virksomheden mellem kollegaer, eller mellem leder og medarbejder via medarbejderudviklingssamtale (MUS)

I det følgende er de enkelte muligheder beskrevet.

Kollegial kompetenceafklaring.

Kollegial kompetenceafklaring kan bruges, når medarbejdernes kompetencer ønskes kortlagt i forhold til en plan for kompetenceudvikling eller en generel undersøgelse af skjulte kompetencer i virksomheden.

Modellen bruges også når der ikke er tale om kompetenceafklaring i forhold til en uddannelse eller et kursus.

Medarbejderne udfylder hver især et kompetencekort med det de har af uddannelser og kurser, samt hvad de selv mener de har af kompetencer. Selvvurderede kompetencer kan være noget de mener de er gode til, eller ting de arbejder med i fritiden, eller tidligere arbejde i andre virksomheder.

Medarbejderne sættes sammen i grupper af tre, hvor de i forvejen kender hinanden og arbejder sammen.

Hver person kommer på skift i fokus. Når den første person er i fokus, oplæser denne sit kompetencekort, og forklarer hvad der er lagt vægt på og hvad de selvvurderede kompetencer betyder. Efterfølgende kan de to andre kollegaer stille spørgsmål til kompetencekortet og de forskellige vurderinger.

De to kollegaer får efterfølgende mulighed for at opliste de kompetencer de mener kollegaen har overset eller glemt. Dette være sig både formelle kompetencer, samt de uformelle selvvurderede.

Medarbejderne sætter normalt deres kompetencer for lavt, og overser de andre færdigheder de besidder som ikke er formelle fra uddannelser og kurser.

Medarbejderne skiftes til at være fokus person til alle tre har været igennem og fået udfyldt deres kompetence kort. Det er vigtigt at afsætte rigelig tid til hver medarbejder (15 – 30 min)

Denne model kan også bruges til opsagte medarbejdere som virksomheden ønsker at hjælpe videre til et nyt job. Det kan være lettere for en medarbejder at finde ud af hvilket spor de skal vælge for at komme videre til et nyt job, eventuelt også hvilke kurser der skal til for at komme i mål med ønskejobbet.


Senest revideret den 10. november 2020