Del: - -

Planlæg kompetenceudvikling

Virksomhederne kan få meget mere ud af at kompetenceudvikle og uddanne medarbejderne, hvis de laver en langsigtet plan. TekSam kan hjælpe.

Af Ingrid Pedersen

Når virksomhederne kan planlægge ferie, uden at det belaster produktionen, kan de også planlægge systematisk uddannelse og kompetenceudvikling af medarbejderne, siger samarbejdskonsulent i TekSam, Flemming Ehlerth Jørgensen, DI. Sammen med samarbejdskonsulent Erik Mosegaard, CO Industri, hjælper han industrivirksomheder med at komme i gang med uddannelse af medarbejderne, og han er ikke i tvivl om, at både corona, grøn omstilling og hjemtagelse af produktion fra udlandet får industrivirksomheder til at efterspørge uddannelse af medarbejderne.


Samarbejdskonsulent Flemming Jørgensen

- Og det får de mest glæde af, hvis Samarbejdsudvalget eller Uddannelsesudvalget laver en systematisk plan for det, siger han og tilføjer, at uden planlægning ender virksomheden ofte med helt akut at melde medarbejderne til tilfældige AMU-kurser, når behovet opstår.

- I mange tilfælde er det fint, men vi hører desværre også eksempler på, at medarbejderne kommer på det samme truckkursus flere gange, fordi overblikket mangler. Det fremmer ikke ligefrem motivationen til flere kurser, siger han.

- Uddannelse bør være en af virksomhedens politikker, og hvis man har en uddannelsespolitik, viser erfaringerne også, at medarbejderne kommer på kursus. Så ender uddannelse ikke med bare at være ”skåltaler”, siger Erik Mosegaard.


Samarbejdskonsulent Erik Mosegaard

De fremhæver også, at selvfølgelig kan virksomhederne planlægge uddannelse, når de kan planlægge alt muligt andet, og selvfølgelig kan man fravige planen, hvis der kommer store ordrer eller andre specielle forhold.

Både Erik Mosegaard og Flemming Ehlerth Jørgensen er klar over, at her under coronakrisen har de færreste virksomheder haft overskud til at tænke på uddannelse, men de forventer, at corona og tiden efter skaber nye vilkår for mange virksomheder, og det kræver omstilling og kompetenceudvikling.

- Umiddelbart er der måske ikke de store forandringer i produktionen, men mange administrative medarbejdere har nu fået erfaringer med at arbejde hjemme, og nogle vil uden tvivl få flere arbejdsdage hjemme. Det betyder udvikling af nye it-værktøjer og digitale kompetencer, vurderer Flemming Ehlerth Jørgensen.

Afklar kompetencer

Gennem de seneste 6-7 år, da kompetenceudvikling for alvor kom på dagsordenen, har TekSams konsulenter besøgt en række virksomheder, og mange af dem har systematiseret uddannelsen af medarbejderne. Nogle har efterfølgende brugt TekSam i det videre arbejde.

- De beslutter selv, om de selv vil arbejde videre, eller om de vil bruge os, siger Flemming Ehlerth Jørgensen.

Ofte er virksomhedernes største behov en kompetenceafklaring, og derfor er første skridt at afklare alle medarbejdernes kompetencer, så både deres faglige, uformelle og menneskelige kompetencer bliver kortlagt.

- Til denne screening kan vi henvise til eksterne konsulenter, eller man kan benytte det regneark, der ligger på TekSams hjemmeside, tilføjer han og anbefaler, at man sætter gang i processen på et tidspunkt, hvor der er fred og ro på virksomheden.

- Vi har som nævnt ikke fået mange henvendelser her i coronatiden, men for nogle virksomheder er det måske et passende tidspunkt for SU at iværksætte uddannelsesinitiativer, så man hurtigt kan komme i gang, fordi man kan vurdere behovet i god tid og undgå de ad hoc-løsninger, der gør, at tiden ikke bliver brugt optimalt.

Uddannelse for egen skyld

Ved de seneste overenskomstforhandlinger var der meget fokus på kompetenceudvikling.

- Nogle virksomheder er vældig gode til at bruge IKUF-midlerne, kurser med støtte fra Industriens Udviklingsfond, men der er mange, der slet ikke er opmærksomme på muligheden, siger Flemming Ehlerth Jørgensen.

- Desværre oplever vi også medarbejdere – ofte de lidt ældre – der har så dårlige erfaringer fra skolen, at de absolut ikke skal tilbage på skolebænken. Det er en skam, for de risikerer at stå forrest, når der skal afskediges, siger Erik Mosegaard.

IKUF-midlerne kan bruges til personlig kompetenceudvikling, så der ikke nødvendigvis er tale om uddannelse, der er brug for på den arbejdsplads, man er på for øjeblikket, men gør det nemmere at skifte arbejde, fordi man har fået bredere kompetencer.

- For nogle virksomheder er det svært at komme i gang, fordi de føler, det er en uoverkommelig opgave, men vi kan hjælpe med at gøre den mere overskuelig, så det er nemmere at planlægge et forløb, siger Flemming Ehlerth Jørgensen.

Erik Mosegaards erfaring er, at de væsentligste barrierer for uddannelse er, at ledelsen ikke tager initiativet – og man frygter, at fraværet er problematisk for produktionen. Men begge konsulenter fremhæver, at det netop derfor er vigtigt, at det bliver planlagt og er en fast rutine.

De understreger begge, at et højt uddannelsesniveau er danske virksomheders vigtigste konkurrenceparameter, og at det er vigtigt, at medarbejderne bliver opkvalificeret til blandt andet at være gode til at betjene robotter eller nye procesteknologier, for det er dem, der er årsag til, at produktion vender tilbage til Danmark.

Her kan virksomhederne og medarbejderne i fællesskab bruge IKUF’s aftalt uddannelse, som kan løfte en hel organisation et kompetencetrin, f.eks. fra ufaglært til faglært procesoperatør.

Mange virksomheder, der arbejder med grøn omstilling, oplever, at medarbejdernes engagement også er godt for økonomien.

- Det er muligt, at projektet begynder med en ændring af produktionen for at sikre virksomhedens overlevelse, men det smitter, så man også bliver opmærksom på en masse små miljøtiltag i hverdagen – for eksempel at slukke lyset, undgå spild og den slags, siger Erik Mosegaard. Når man starter en proces, går der tit sport i at finde besparelser.

- Så grøn omstilling kan tit give plus på bundlinjen, tilføjer Flemming Ehlerth Jørgensen.

Læs mere på ikuf.dk: Hvilke uddannelser giver mulighed for tilskud?


Senest revideret den 8. marts 2021