Krænkende handlinger

Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, der af disse personer opfattes som nedværdigende. Det kan påvirke arbejdsmiljøet i en negativ retning og have helbredsmæssige konsekvenser for de berørte.