Del: - -

Nye løsninger kræver et godt arbejdsmiljø

Hvis medarbejderne ikke har det godt på arbejdspladsen, har de ikke overskud til at komme med nye løsninger, der kan bidrage til den grønne omstilling, siger administrerende direktør i Alfa Laval Ole Petersen.

Medarbejderne er konstant opmærksomme på forbedringsmuligheder

Medarbejderne er konstant opmærksomme på forbedringsmuligheder

 

Af Ingrid Pedersen

Fotos: Palle Peter Skov

Nogle af medarbejdernes ideer til grøn omstilling opstår ved en tilfældighed. Andre bliver udviklet gennem et langvarigt projekt, selv om de opstår ved det daglige tavlemøde, hvor forbedringer er et fast dagsordenspunkt.

En af de tilfældige opstod en nytårsdag, hvor kun fællestillidsrepræsentant, DM, Brian Bonderup og en kollega var på arbejde. Der var stille i produktionslokalerne, og derfor blev de opmærksomme på en stille, hvislende lyde. Det viste sig at være trykluft, der flere steder sivede ud. Det er ikke farligt, men trykluft er dyrt i energi at producere, og derfor var det vigtigt, at få udslippene stoppet.

Brian Bonderup: – Der er meget identitet forbundet med, hvor du arbejder. Der er jo også forskel på at lave en Ferrari og en Fiat

Brian Bonderup siger selv, at den grønne omstilling er blevet en del af hverdagen på Alfa Laval, men når medarbejderne for eksempel er opmærksomme på, at udslippene af trykluft skal stoppes, skyldes det, at lydhørhed overfor medarbejdernes ideer er en del af kulturen på fabrikken.

Fra markedet

Da den grønne bølge begyndte for 8-10 år siden, var det ikke et stærkt emne i SU.

-Dengang kom kravet nærmest fra markedet, siger administrerende direktør Ole Petersen, der også har ansvaret for hele det globale forretningsområde.

Ole Petersen: –Engagement i grøn omstilling er med til at gøre arbejdspladsen attraktiv

Når kunder som Novo Nordisk, Carlsberg og Heineken begynder at kræve grønne løsninger, sker der noget.

-Vores vej til markedet går gennem 1500 forhandlere, der har sælger til de contractors, der for eksempel bygger et bryggeri for Heineken i Brasilien, siger Ole Petersen. Alfa Laval producerer bl.a. ventiler, pumper og tankudstyr – alt det, der giver øl smag, farve og skum. På samme måde fremstiller de dele til maskiner i fødevare- og biotekindustrien og inden for den farmaceutiske industri.

I begyndelsen efterspurgte de grønne løsninger – indtil de opdagede, at løsningerne gjorde pumper og ventiler et par procent dyrere. Det betyder ikke så meget i dag, hvor grøn teknologi og bæredygtighed både er en del af en virksomheds branding og en god forretning.

Ole Petersen nævner, at nyudviklet software til ventiler på et Arla-mejeri i Storbritannien betyder, at rengøringsprocessen bliver mere effektiv, og at mejeriet sparer 11 millioner liter vand om året – og tilsvarende sparer opvarmning, kemikalier og arbejdskraft.

-Det betyder en tilbagebetalingstid på halvandet år mod tidligere 3-4 år, siger Ole Petersen.

Brian Bonderup indskyder, at virksomhederne skal finde sweet spot – det sted, hvor den grønne tankegang og økonomien overlapper.

De nævner også, at før i tiden brugte et mejeri 10 liter vand, når der blev forarbejdet en liter mælk. I dag er det en halv liter.

Samarbejde hjælper Alfa Laval til at nå målet om at være CO2-neutral i hele værdikæden i 2030.

-En af de ideer, der altid popper op, når vi taler om medarbejdernes ideer til grøn omstilling er, at når vi fremstiller indmaden til en ventil, sparede vi en gang vask undervejs i fremstillingen. Det er en lille ting, men det sparer os 100.000 euro om året, fortæller Brian Bonderup, der selv var med til at få ideen til den sparede vask. Ofte er det en gruppe medarbejdere der på grund af irritation eller forundring snakker sammen og får nye ideer.

Alfa Laval satser på at være CO2-neutral i hele værdikæden i 2030.

Ikke bare snak

Den store forandring sker, dels når lovgivning kræver det, dels når virksomheden opstiller mål og budgetter og afsætter penge til ændringen, så det ikke bare er grøn snak.

-I dag ved virksomhederne godt, at det ikke er nok at kalde noget grønt. Der skal dokumentation til, siger Ole Petersen.

-Konkurrencen om råvarerne og bedre udnyttelse af dem spiller også en rolle, siger Brian Bonderup, og Ole Petersen nævner, at noget, der tidligere har været affaldsprodukter, for eksempel protein fra mælk, efterhånden er mere værdifuldt end mælken.

Europaller har egentlig standardstørrelse, men ved at afpasse dem efter emnet, kan de pakkes tættere i en container

SU er en holdeplads

Ole Petersen siger, at medarbejdernes engagement i den grønne omstilling er vigtig.

-I dag handler arbejde jo ikke bare om at tjene penge. Det handler også om stolthed og engagement, og engagement i grøn omstilling er med til at gøre arbejdspladsen attraktiv, siger han og fremhæver, at her er tillidsfolkene betydningsfulde.

-De er med til at skabe den kultur, som SU er bærer af, siger han.

Når alle har travlt, glemmer man måske somme tider at få talt sammen, men de betegner SU som den holdeplads, hvor man får tingene snakket igennem.

-Det sker selvfølgelig også hos os, at lunten kan være kort, men SU er det sted, hvor tingene bliver ordnet, siger han og tilføjer, at hvis man ikke har det godt på arbejdspladsen, har man heller ikke overskud til at tænke på nye løsninger.

-Man skal ikke bare have en faglig stolthed. Man skal også være stolt af sin arbejdsplads. Der er meget identitet forbundet med, hvor du arbejder. Der er jo også forskel på at lave en Ferrari og en Fiat, siger Brian Bonderup.

Bobleplast til transport er blevet erstattet af pap, der er lettere at genbruge

Som sagt er forbedringsforslag fast på dagsordenen, når de 400 medarbejdere indleder dagen med tavlemøder. Her opstår mange ideer, og det er ikke en overdrivelse, at en markering her kan medføre store forandringer i virksomheden, hvis ideen er god. Hele samarbejdsstrukturen og SU er med til at sikre, at ideerne bliver samlet ind og overvejet.

-Der er en bevidsthed om, at det er blandt medarbejderne, viden og ideer findes, og det er vigtigt at bruge dem, siger Brian Bonderup. Det er også vigtigt, at nye kolleger bliver introduceret til forbedringsværktøjerne.

-Det er en del af deres onboarding, siger fællestillidsrepræsentanten, der har ansvaret for de nye kolleger.

Mange af de nye kommer måske fra mindre virksomheder, der endnu ikke er så langt med den grønne tankegang. Men det kommer de, for hvis de er underleverandører til store virksomheder, bliver det et krav.

Jubilæer og flere generationer

For Alfa Laval er bæredygtighed meget mere end omstilling til en grønnere produktion. De har en hel afdeling, der er dedikeret til at arbejde med grøn omstilling.

I testcentret kan kunderne afprøve, hvordan deres egne produkter fungerer i Alfa Lavals tankudstyr

Men bæredygtighed kræver et godt arbejdsmiljø – også psykisk, så medarbejderne bliver i virksomheden i mange år. Og det gør de. Der er både 40 og 50-års jubilæer og i nogle familier har fire generationer været ansat her.

-Arbejde skal jo også give livsindhold, og vi vil have en arbejdsplads, der ikke giver folk ondt i maven over at skulle på arbejde, understreger Ole Petersen.

En bæredygtig arbejdsplads arbejder også med inklusion og diversitet, så alle kan finde sig til rette her.

Alfa Lava

Alfa Laval er en verdensomspændende virksomhed med en årlig omsætning på 45 milliarder kroner.

På fabrikken i Kolding arbejder 800 personer, heraf ca. 425 i produktionen.


Senest revideret den 21. marts 2022