Metoder og artikler

Af Ingrid Pedersen

Rigtigt mange danske virksomheder er allerede godt i gang med den grønne omstilling. Nogle er nået rigtig langt og andre har først lige taget deres første skridt.

- En ting er imidlertid sikkert. Den grønne omstilling er noget som vedrører os alle, både i dag og ikke mindst i fremtiden. Grøn omstilling er afgørende vigtig for at bremse den globale opvarmning og samtidig indebærer den mange muligheder for danske virksomheder – muligheder som kan bidrage til, at virksomhederne kommer styrket ud på den anden side af den forfærdelige coronakrise, som lige nu udfordrer os – sundhedsmæssigt såvel som økonomisk. Derfor har vi også valgt at gøre krisehåndtering og grøn omstilling til årets tema på årsdagen, siger seniorchefkonsulent Jan Lorentzen, DI og områdeleder Dennis Jensen, CO-industri, som sammen udgør TekSams sekretariat.

Danske virksomheder er allerede godt i gang med både digitalisering og grøn omstilling, og i Danmark har vi mange af de løsninger, som efterspørges både lokalt og globalt.

- Det skal vi udnytte, og vi håber, at TekSam årsdag kan være med til at inspirere samarbejdsudvalgene til at finde nye veje ud af krisen og ind i fremtiden, siger Dennis Jensen.

Vi har set under coronakrisen, at ledelse og medarbejdere mange steder er rykket tættere sammen (i overført betydning) for at finde løsninger, der skal sikre driften samtidig med at smitte med covid-19 forebygges. En fortsættelse af det tætte og tillidsfulde samarbejde mellem ledere og medarbejdere bliver også helt afgørende for, at danske virksomheder kan være med helt fremme i arbejdet med grøn omstilling, digitalisering og automation, når vi kommer ud på den anden side af coronakrisen, siger Jan Lorentzen.  

Forskningen viser, at en stærk medarbejderinvolvering gør medarbejderne mere positive overfor forandringer, fordi de kan se, at deres ideer og input tages alvorligt. Det gælder selvfølgelig også, når forandringerne handler om grøn omstilling, siger Jan Lorentzen og  Dennis Jensen tilføjer, at samarbejdsudvalget kan og bør spille en vigtig rolle, når grøn omstilling er på dagsordenen, uanset om omstillingen indebærer indførelse af ny, grønnere teknologi, ændringer i processer eller udvikling af helt nye bæredygtige produkter.

Ud over at bidrage til at alle de gode idéer kommer på bordet kan samarbejdsudvalget også være med til at sikre, at der kommer fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse, og at medarbejdernes tryghed og trivsel i det hele taget tænkes ind i arbejdet med grøn omstilling, siger Dennis Jensen.

Det er Dennis Jensens opfattelse, at medarbejderne allerede er engageret i grøn omstilling.

- Jeg oplever, at de er hooked på den, fordi den er en forudsætning for at virksomheden klarer sig i fremtiden, siger han.

- Medarbejderne kan godt se, at det kræver et teknologispring at sikre udbygning og bevarelse af arbejdspladser.

Han opfordrer også til, at virksomhederne begynder med at plukke de lavt hængende frugter, så medarbejderne kan se, at der sker noget i hverdagen og at deres ideer bliver taget godt imod. Han nævner som eksempler effektivisering af energiforbruget, forbedringer af flow i produktionen og genanvendelse af overskydende materialer fra produktionen. 

Medarbejderne i produktionen kan ofte se, hvor nogle processer kan forbedres eller hvor der kan spares nogle ressourcer, og får man udviklet en kultur i virksomheden, hvor ledere og medarbejdere er i løbende dialog med hinanden, er potentialet for udvikling stort tilføjer Jan Lorentzen.

Lær af hinanden

Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere er afgjort vigtig for at lykkes med grøn omstilling, og skal danske virksomheder være på forkant med udviklingen er det samtidigt vigtigt, at virksomhederne også lærer af hinanden og samarbejder med universiteter og andre centrale aktører, fremhæver jan Lorentzen.

- Mange af de teknologier, vi bliver afhængige af i fremtiden, og som kollegerne skal arbejde med, kender vi slet ikke i dag, men vi kan ikke vente på, at de bliver opfundet. Derfor må vi samarbejde om at gøre processerne og produkterne grønnere undervejs, nævner Dennis Jensen.

Lær af eksperterne

- Det er vores tanke, at TekSam årsdag skal vise, at grøn omstilling ikke behøver at være raketvidenskab. Der er rigtigt mange ”greb” at tage fat i. Nogle ligger lige for, og kan implementeres hurtigt. Andre tager lidt længere tid og kræver større investeringer. Ambitionsniveauet må gerne være højt, men det er naturligvis vigtigt, at den enkelte virksomhed tager udgangspunkt i hvor den er lige nu, og får prioriteret indsatserne, så organisationen kan følge med siger Jan Lorentzen.

Årsdagen vil som sædvanlig være en kombination af forskere og repræsentanter fra virksomheder, der går foran, som andre kan lære af, og som kan hjælpe danske virksomheder til at udnytte mulighederne i den globale økonomi siger Dennis Jensen.

- Især vil vi gerne inspirere til at udnytte samarbejdsmulighederne, når man skal i gang med omstillingen, tilføjer han.

Årsdag i en Coronatid

På grund af coronakrisen afvikles årsdagen i år lidt anderledes end sædvanligt. Deltagerantallet  har TekSam begrænset til 400 personer og Odense Congress Center har indført en lang række foranstaltninger, der skal være med til at sikre afstand og god hygiejne, herunder både i forbindelse med indtjekning, servering og indretning.

Der er stadig ledige pladser, men som sagt bliver deltagerantallet begrænset i år.

Trods de særlige omstændigheder glæder TekSam sig til at byde velkommen til en årsdag om krisehåndtering og grøn omstilling.


Senest revideret den 2. november 2020