Del: - -

Danmark har løsningerne

Der er globalt momentum for grøn omstilling. Udenrigsministeriet er klar til at hjælpe danske virksomheder ud i verden. ’Tag fat i os’, siger direktøren.

Af Ingrid Pedersen

Foto: Palle Peter Skov

Hvert år kontakter flere end 3500 danske virksomheder Udenrigsministeriets Trade Council, der hjælper danske virksomheder med at eksportere deres varer og tjenester.

-Og halvdelen af dem er iværksættere eller små/mellemstore virksomheder, der enten er nye på eksportmarkedet eller vil afprøve deres ideer og varer på et nyt marked, siger Steen Hommel, direktør i Udenrigsministeriets Trade Council.

Han understreger, at virksomhederne altid er velkomne til at kontakte ham og hans kolleger.

-Bare tag fat i os, siger han.

I coronaperioden var hjælpen gratis eller til reduceret pris, når virksomheder ikke selv kunne rejse ud, og Udenrigsministeriet agerede deres forlængede arm.

-I den periode havde et dansk designfirma for eksempel sin kollektion placeret på den danske ambassade i Korea, så kunderne kunne se tøjet der, fortæller han og tilføjer, at den situation var atypisk.

Normalt kontakter de danske virksomheder ambassadernes handelsrådgivere, når de har en ide, og vil høre, om varen eller løsningen har muligheder i landet.

-Vi har jo højt specialiseret viden om forbruget, kulturen og mulige kunder i det pågældende land, siger han.

Det er selvfølgelig gratis at kontakte Trade Council, men aftales der skræddersyet indsats ud over fem timer, skal SMV’er betale en timepris på 250 kr. for konkrete undersøgelser af markedet. Antallet af gratistimer og timeprisen har være særlig gunstige under COVID som en del af regeringens eksportpakker.

-Jeg ved godt, at mange gerne selv vil ud og ringe på dørklokkerne, men det kan nemt blive dyrt – og forgæves. Ambassadernes medarbejdere kender jo både sproget og kulturen på stedet, siger han.

Den anden vej

Initiativet kan også gå den anden vej, for hvis ambassadernes medarbejdere ser en eksportmulighed eller et uløst problem, som danske virksomheder kan hjælpe med, kontakter de danske virksomheder. 

Udover den individuelle hjælp til virksomhederne er der også en lang vække eksportfremmeinitiativer, som virksomhederne kan deltage i.

-Det største er selvfølgelig, når Dronning Margrethe står i spidsen for eksportfremstød, som fx statsbesøget i Tyskland her i november, siger han. Men mindre kan også gøre det. For eksempel har virksomhederne stor værdi af at deltage i fagmesser inden for deres specifikke område. Her møder de både kunder og kolleger og kan skabe netværk.

Trade Council kan også hjælpe med at skabe alliancer, så virksomheder kan gå sammen om at promovere danske løsninger.

-Vand er et godt eksempel, fordi Danmark har en række virksomheder, der samarbejder på vandområdet: pumper, målere og rør, så man kan tilbyde en samlet pakke på et område, siger han.

Han nævner også, at det i nogle lande har betydning, at ambassaden er med sammen med en dansk virksomhed. Det kan have mere betydning i nogle lande, eksempelvis Saudi Arabien, mens det i Silicon Valley har mindre betydning – der ser de mere på, hvad virksomhederne kan bidrage med.    

-I øvrigt havde vi, mens jeg var ambassadør i Polen, en robotarm fra Universal Robots stående i foyeren. Den vakte virkelig opsigt dengang, for da var det helt nyt, siger han. 

Danmark har ingen rustbælte

Steen Hommel holdt oplæg på TekSam årsdag, og her nævnte han, at der er globalt momentum for den grønne omstilling, og at Danmark har mange af de løsninger, verden efterspørger.

-I Danmark er der ikke opstået et ’rustbælte’, hvor de gamle industrier var. Tværtimod er nye industrier opstået, og vi er frontrunners på det grønne område, og ganske vist er vi et lille land, men vi har stor global impact i kraft af vore strategiske samarbejder, sagde han.

Han nævnte blandt andet, at det, som ambassadør i Polen, havde stor betydning, at man kunne henvise til erfaringer med løsninger i Danmark, når den polske energiminister skulle overbevises om at erstatte kul med vind. Det, at Danmark allerede har erfaringer på området, stiller os i en favorabel position.

-Trade Council er ude i verden sammen med virksomhederne, nævnte han og tilføjede, at EKF Danmarks Eksportkredit og Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO, kan hjælpe med finansiering, når grønne projekter skal eksporteres.

Vand og mad

Han nævnte også, at vandteknologi, bæredygtige fødevarer, Life Science og digitalisering er vigtige eksportområder. Vand løftes med eksportpakkerne til den største eksportfremmeindsats på området i Trade Councils og Miljøstyrelsens historie. Det omfatter også samarbejde med myndighederne i en række lande, som fx USA, Tyskland, Spanien, Polen og Italien og styrkelse af vandteknologien i en række lande, så vandspildet formindskes, og vandet udnyttes bedre. 

Han nævnte også, at EU's genopretningsfond, der især fokuserer på bæredygtighed og grønne løsninger, giver Danmark et kæmpepotentiale, fordi vi har udviklet mange af de teknologier, der efterspørges – og har erfaring i at bruge dem.

I genopretningsfonden er der et historisk stort beløb på 750 mia. euro – (5.600 mia. danske kroner), der skal udmøntes inden for en kort årrække. Heraf skal 37 procent bruges til grøn omstilling og 20 procent til digitalisering.

Vise os frem

Steen Hommel nævnte også, at det er vigtigt at vise udlandet, hvordan tingene fungerer i Danmark.

-Så, når der er interesse for offshore vind i Polen, viser vi vindmøllerne i havneindløbet frem, og vi viste USA's udenrigsminister Anthony Blinken Copenhill og fortæller, hvor vigtigt, det er at få borgere og medarbejdere med i udviklingen. Netop omstillingen af arbejdsstyrken er mange interesseret i, fortalte han, men nævnte også, at det er en udfordring i en række lande, hvor arbejdstagerrettigheder og uddannelse ikke står særlig stærkt.

-Noget af det, man undrer sig over i udlandet, er, at det lykkes at inddrage medarbejderne, og at vi kan samle folk – ledelse og medarbejdere i fælles drøftelser, sagde han og tilføjede, at når man skal vise eksempelvis en indisk minister, hvad vi kan i Danmark, handler det om at vise, hvordan tingene fungerer i praksis. Det er mere effektivt end akademisk højtråben, sagde han.

Steen Hommel mener også, at Danmark skal være med til at skabe grøn omstilling i USA, hvor tonen og handlinger og klimaspørgsmål er ændret, og det er et område, hvor Danmark står meget, meget stærkt. 

Alle virksomheder er velkomne til at få hjælp af Udenrigsministeriet og vores ambassader i udlandet. Find både Trade Council og ambassaderne her: um.dk/the-trade-council

Eksportfremmeindsatsen er samlet i et partnerskab med aktiv involvering af erhvervslivet og fagministerier og er samlet i seks områder, hvor Danmark står stærkt:

  • energi
  • energieffektivitet
  • vand/forsyning
  • digitalisering
  • sundhed
  • fødevarer/landbrug

Senest revideret den 15. august 2022