Del: - -

YouTube og tryllekunstner skal inspirere til uddannelse

Hands-On giver viden om industriens uddannelsesmuligheder til både erhvervsvejledere, voksne ufaglærte og de unge selv

Rasmine Reeh og Thea Wanning fra Hands-On vil inspirere til at uddanne sig indenfor industriens uddannelser og være med til at gøre den grønne omstilling mulig. Foto: Ingrid Pedersen og Industriens Uddannelser

Af Ingrid Pedersen

Hands-on er konstant på charmeoffensiv i folkeskolens ældste klasser og blandt studenter, der er karrieremæssigt uafklarede.

-Vi vil synliggøre mulighederne for uddannelser på de store industrivirksomheder, for mange unge kender dem slet ikke, siger chefkonsulent i DI Mette Louise Pedersen, der er med i Hands-Ons projektgruppe.

Derfor dannede Dansk Industri og fire medlemmer af CO-industri:  HK Privat, Teknisk Landsforbund, 3F og Dansk Metal Hands-On, der fortæller om de gode jobmuligheder som faglært i industrien.  De er klar over, at der er fordomme om industriuddannelserne, men pointen, at de unge, der uddanner sig her, er afgørende for at skabe en grønnere fremtid. Plastmagere, automatikteknikere, procesoperatører, maskinsnedkere, mekanikere og industriteknikere og andre fag er dem, der skal transformere de kendte fag til at producere på en mere bæredygtig måde – sammen med de medarbejdere i industrien, der allerede er i gang.

-Og så gør vi opmærksom på, at der udover mange spændende og gode jobmuligheder på vores område, er der også mange udviklingsmuligheder. siger Martin Ungermand Bichel, uddannelsespolitiskkonsulent i Teknisk Landsforbund. Han er også med i projektgruppen.

Også dem med studentereksamen

Allerede for ti år siden var det klart, at der ville blive mangel på faglærte i industrien, og derfor dannede de fem organisationer Hands-On som en paraplyorganisation, der skal give både de unge, de lidt ældre og uddannelsesvejlederne viden om uddannelsesmulighederne i industrien.

De fem organisationer var klar over, at der var behov for at gøre noget, for antallet, der søgte erhvervsuddannelserne, faldt fra 25-30 procent af en årgang til omkring 20 procent. 

Siden oprettelsen af Hands-On har fokus ændret sig, for dengang henvendte de sig til skolernes afgangsklasser, da det ikke var almindeligt, at unge med studentereksamen tog en erhvervsuddannelse.

En tryllekunstner skal skabe Magiske Forandringer og gøre de gode og grønne fremtidsmuligheder som faglært i industrien synlige for de unge i udskolingen.

-Det har ændret sig nu, da langt flere tager studentereksamen. Gymnasiet er en supertanker, og industrien vil gerne have fat i studenterne. Også for nogle af de over 42.000 unge mellem 16 og 24 år, der hverken er i job eller uddannelse, kan en erhvervsuddannelse i industrien være en mulighed, siger Thea Wanning, kommunikationschef i Industriens Uddannelser og ansvarlig for Hands-On. 

-I arbejdet med at rekruttere studenter har vi blandt andet lavet film og arrangeret virksomhedsbesøg for

studievejledere, fortæller kommunikationskonsulent og daglig ansvarlig for Hands-on Rasmine Reeh.

-Vi har også hyret en tryllekunstner, der i pilotprojektet Magiske Forandringer skal gøre de gode og grønne fremtidsmuligheder som faglært i industrien synlige for de unge i udskolingen, fortæller Rasmine Reeh. De unge i folkeskolens afgangsklasser kan også møde uddannelserne i klasselokalet og selv prøve at være tekniske designere og skrive en manual til fremstilling af en papirflyver, eller afprøve hvordan man som industritekniker tegner en klods set fra tre vinkler.

-På den måde kan eleverne se, hvordan man skaber forbindelse mellem en idé og et produkt, siger hun.

Det sker i samarbejde med et skolebogsforlag, og materialerne forventes at være klar til brug næste skoleår. De understreger begge, at selv om mange af filmene på hjemmesiden henvender sig til de unge selv er det primære formål at klæde skolernes erhvervsvejledere bedre på og give dem kendskab til uddannelserne i Industrien.

Som en rynkecreme

Mette Louise Pedersen, DI, siger, at ganske vist er tilstrømningen til industriens erhvervsuddannelser ikke steget i den periode, hvor Hands-On har eksisteret.

-Men det er som med rynkecreme. Man ved ikke, hvordan situationen ville have været, hvis man ikke havde gjort noget, siger hun.

Man kan ikke vide, om det er en YouTube-video, der har inspireret en ung person til at tage en uddannelse som industritekniker, eller om motivationen er kommet andre steder fra.

-Under alle omstændigheder har det styrket den danske model, at arbejdsgiverne og lønmodtagerorganisationerne er gået sammen om det fælles mål at styrke synligheden af uddannelserne i industrien.

Det er relevant for den samlede industri, understreger hun. 

Hun ser også gerne, at mange unge med studentereksamen vælger en erhvervsuddannelse – og gerne i industrien.

-Videnssamfundet betyder, at de boglige fag er blevet talt meget op, og man har glemt de mere praktiske fag. Men faktum er, at nutidens industriuddannelser ofte kræver både et godt hoved og dygtige hænder, siger hun og tilføjer, at for nogle betyder studentereksamen bare en udsættelse af et erhvervsvalg, og desværre tager en del af dem ikke nogen uddannelse bagefter.

DI-analyser viser, at op mod en syvendedel af dem med studentereksamen fem år efter ikke er i gang med eller har afsluttet en kompetencegivende uddannelse.  De ufaglærte studenter skal i højere grad vejledes mod erhvervsuddannelserne og vide, hvad det vil sige at uddanne sig som faglært i en produktionsvirksomhed, for mennesker uden uddannelse er udsatte på arbejdsmarkedet, siger hun.

Hun synes også det er ærgerligt, at nogle af de unge, som slet ikke er egnet til gymnasiet, alligevel vælger den vej, fordi de ikke kender alle de andre muligheder.

Hun nævner også, at der er store, regionale forskelle, for i nogle egne af landet vælger en tredjedel af de unge en erhvervsuddannelse, mens det i hovedstadsområdet kun er omkring 10 procent – og det betyder, at de ikke kender erhvervsuddannelserne, så der er ikke nogen, de kan spejle sig i.

Alle kender en frisør og en mekaniker

Også Martin Ungermann-Bichel ærgrer sig over, at industriens uddannelser er ukendte for mange af de unge, så han håber Hands-Ons mange projekter giver de unge, deres forældre og vejlederne en større viden.

-De unge kender jo frisører og mekanikere, som vi selv bruger. Men de kender ikke de mange spændende job i industrivirksomhederne, for de er ikke så synlige. Der kommer hverken røg eller støj fra dem som før i tiden, siger han, og han vil gerne gøre op med myten om, at industrivirksomheder er støjende og beskidte. Hands On er med til at vise, hvad der foregår i en industrivirksomhed, for vejlederne på skolen har været inviteret på besøg i moderne industrivirksomheder, og mange af dem er blevet overraskede over så komplicerede og interessante arbejdsopgaver, man har, hvis man tager en uddannelse som  faglært i industrien, siger han og minder om, at nogle af dem, der i folkeskolen følte sig dumme til matematik, finder ud af, at det ikke er så svært, når de får det præsenteret på en logisk måde, der er en del af en uddannelse, og med Hands-On kommer alle uddannelsesmulighederne til at indgå i en større fortælling om industrien.

Læs mere om kampagnen her: https://hands-on.dk/

Hands-On

Projektet er finansieret af blandt andet Industriens Uddannelsesfond, Tietgenfonden og regionerne.

 


Senest revideret den 8. maj 2023