Del: - -

Vi har lært meget

På TekSam årsdag spurgte vi nogle af deltagerne, om de arbejder med diversitet og mangfoldighed på deres arbejdsplads?

Foto: Palle Peter Skov

Af Ingrid Pedersen

-Ja, det gør vi da, sagde fabrikschef Mogens Holmbjerg Jensen, Rockwool.

-Der er jo kommet meget mere diversitet mellem medarbejderne – etnisk, religiøst og seksuelt. Det skaber situationer, som vi ikke har kendt før. Desværre har vi haft en sag, som vi troede, vi havde håndteret godt, ved at placere en krænket og krænkeren i hver sin afdeling. Men den krænkede havde det stadig dårligt. Sagen endte med, at krænkeren selv sagde op på grund af en gammel arbejdsskade.

Vi har lært meget af den sag, og den betyder, at vi vil være mere opmærksomme i fremtiden.

Vi har også haft en anden sag, som vi håndterede mere resolut. Det var en virkelig dum joke, da en medarbejder viste en sort kollega et billede af en gorilla med en banan og sammenlignede de to. Der var nul tolerance, så han blev fyret. Den slags sammenligninger er der jo ingen der skal finde sig i, sagde fabrikschefen.

Medarbejdere, der var med på årsdagen, fremhæver også, at racistiske jokes er passé på virksomheden.

-Når de forekommer, er det min pligt som tillidsrepræsentant at være en slags rollemodel og sige, at det bruger vi ikke her, fortalte Steen Sønderby, tillidsrepræsentant for 3F’erne. Han nævnte, at han selv har været syg med kræft i spiserøret i to år.

-Men de beholder mig stadig. Det gør Rockwool berømt på hele kræftafdelingen, for frygten for at miste sit arbejde, bekymrer mange, når de får kræft. Det er en stor tryghed at vide, at det bliver man ikke hos os, sagde han.

-Vi har også adskillige kolleger, der er ansat på særlige vilkår. De nærmeste kolleger skal jo lige sættes ind i situationen, men det fungerer fint. Og det gør det også med en lærling, der har diagnosen DAMP, fortalte Flemming Spiele, tillidsrepræsentant, DM.

Lasse Andersen, fællestillidsrepræsentant, 3F, nævnte, at der har været bump undervejs, når virksomheden bliver mere mangfoldig.

-En kollega med anden etnisk baggrund erklærede, at han ikke ville tage imod ordre fra en kvinde. Men han fik at vide, at det skal han. Så var den ikke længere, sagde Lasse Andersen.

-Forholdene er blevet anderledes. I dag siger man ikke ting, som var helt naturlig værkstedshumor for ti år siden, sagde Steen Sønderby.    

Nørdfabrikken står i startboksen

På TekSam årsdag spurgte vi nogle af deltagerne, om de arbejder med diversitet og mangfoldighed på deres arbejdsplads?

-I SU har vi måske endnu ikke været gode nok til at arbejde med diversitet, sagde projektleder Jesper Kruse, TL.

-Men vi står i startboksen, nævnte HR-chef Lone Retoft. Samarbejdsudvalget deltog i TekSam Årsdag for at få inspiration til det videre arbejde.

De kalder selv Force Technologi for en nørdfabrik. Dens 1000 medarbejdere i virksomheden hjælper virksomheder og offentlige institutioner med teknologisk viden og rådgivning. De hjælper for eksempel med at lave analyser for politiet eller afprøver sikkerhedsudstyr og skriver danske standarder for fx redningsveste og stiger.

-Vi kunne nok blive bedre på mangfoldighedsområdet blandt andet på kønssiden, men det vil altid være kvalifikationerne, der er vigtigst, forklarede Jesper Kruse.

-Vi har diverse pledges om, at vi vil ansætte flere kvinder, have en bedre barselspolitik og have en ny seniorpolitik. Tidligere har den været en afviklingspolitik. Nu er den en fastholdelsespolitik, sagde Lone Retoft.  
De bestræber sig på at være en attraktiv arbejdsplads, for det stiller de unge krav om, og Lone Retoft fremhævede, at de på det område har fået en flot omtale i Fagbladet Ingeniøren.

Force Technology rekrutterer også specialiserede medarbejdere fra udlandet.

-Vi arbejder på at teste dem ens, så vi undgår at sortere de forkerte fra i rekrutteringsforløbet, sagde Lone Retoft.


Senest revideret den 3. november 2022