Del: - -

Alle talenter skal med på holdet

De over 400 deltagere i TekSam Årsdag fik viden og ideer til, hvordan man skaber en mere inkluderende arbejdsplads

Foto: Palle Peter Skov

Af Ingrid Pedersen

-Samarbejdsaftalen kan stadig rigtig meget, og da den blev indgået i 1947, ville diversitet ikke have været på agendaen, sagde formand for TekSam, viceadministrerende direktør i DI, Kim Graugaard da han sammen med næstformand Mads Andersen, næstformand i CO-industri og formand for 3F’s industrigruppe åbnede TekSam Årsdag 2022.

Han nævnte, at DI har sat et stærkt program i gang for at fremme diversiteten på industriarbejdspladser.

-Vi har et pledge, et bindende tilsagn, om mere diversitet og flere kvinder i ledelsen, sagde Kim Graugaard.

-Det er dejligt, at så mange af jer vil høre om, hvordan man får alle talenter med på holdet, for enhver ved, at man ikke kan vinde en fodboldkamp med 11 målmænd, sagde Mads Andersen.

 -Vi skal inkludere flere af dem, der står på kanten af arbejdsmarkedet, så de får mulighed for at tjene deres egne penge. Og vi skal huske, at en inkluderende kultur kan ses på bundlinjen, sagde Mads Andersen.

Jyder, flygtninge og Rasmus Klump

-Vi har da diversitet, ikke? Lektor på CBS ph.d. Florence Villesèche fik nik tilbage fra forsamlingen, da hun stillede spørgsmålet, men fik hurtigt rettet op på opfattelsen om ligestilling og diversitet ved at fortælle, at ganske vist er 56 procent af de studerende på videregående uddannelser kvinder. Men kun 15 procent af direktionerne er det, eller da hun viste et billede fra seneste NATO- topmøde, hvor der kun var tre kvinder og 24 mænd, og mændene var stort set ens klædt i mørkeblå habitter, lyseblå eller hvide skjorter og slips.

Hun fremhævede, at inklusion betyder opnåelse af et arbejdsmiljø, hvor alle kan bidrage fuldt, er med til at gøre organisationen til en succes.

-Men det kræver godt lederskab at skabe et mangfoldigt team, understregede hun.

Læs i øvrigt interviewet med Florence Villesèche her

Rasmus Klump og kontrollørerne

Tivoli er for alle, fastslog havedirektør Kasper Schumacher, da han sammen med kontorelev i HR-afdelingen, Dina Bendix fortalte om Tivoli som en arbejdsplads med stor diversitet.

-Her er mange forskellige typer ansatte. Lige fra Rasmus Klump til kontrollørerne, og aldersmæssigt spænder de fra 7 til 80 år, og med 80 forskellige statsborgerskaber, fortalte Dina Bendix og tilføjede, at stillingsopslag bliver skrevet i et inkluderende sprog, der opfordrer alle til at søge.

Kasper Schumacher fortalte, at SU har ladet sig inspirere af TekSam til at lave spilleregler for arbejdet, og at SU diskuterer alle arbejdspladsens politikker én gang om året.

Et emne, der også bliver drøftet i SU, er gæster, der krænker medarbejderne. Det forekommer ikke så sjældent og tolereres ikke. 

De fortalte også, at de gerne laver gerne særlige vilkår for medarbejdere, der får specielle udfordringer, så de har brug for hjælpemidler eller særlige hensyn.

Video om NemID og affaldssortering

Dansk Flygtningehjælp Ungdom har stor succes med at hjælpe unge med flygtningebaggrund til et job eller en uddannelse.

-Mange af dem har barrierer i form af traumer fra tiden på flugt, stress, mangelfulde danskkundskaber, afbrudte uddannelser og manglende netværk, der gør tilværelsen vanskelig for dem, fortalte Natasha Al-Hariri, direktør i Dansk Flygtningehjælp Ungdom. Hun tilføjede, at mange unge fra Syrien får inddraget deres opholdstilladelser og dermed mister deres arbejdstilladelse og ret til studie. Det bringer dem i en virkelig vanskelig situation. I nogle tilfælde kan en mentor fra Dansk Flygtningehjælp hjælpe dem.

Projektleder Khaled Ksibe flygtede fra Syrien for 8½ år siden, efter hans far var blevet fængslet efter at have protesteret mod Assads styre. Han fortalte, hvordan et højskoleophold, frivilligt arbejde og en uddannelse som ingeniør har hjulpet ham med at blive integreret i det danske samfund.

Khaled Ksibe hjælper også andre med indvandrerbaggrund med dansk. Han har lavet 161 videoer om danskerne, vores sprog og vores samfund – fx hvordan man skal sortere affald og hvordan man lærer at bruge NemId.

Se eksempler på hans videoer her:


Ikke kun jyder

På den første arbejdsdag hos Alfa Laval i Vamdrup møder en ny kollega fællestillidsrepræsentant Brian Bonderup.

-Alfa Laval er en kæmpestor arbejdsplads, og jeg viser rundt, så en ny kollega ved, at han kan være tryg ved at møde både ledelsen og tillidsrepræsentanten, siger Brian Bonderup. På den måde finder den nye kollega også ud af, at arbejdspladsen ikke er en kampplads.

Han nævner også, at en del af kollegerne har anden etnisk baggrund end jysk – fx polsk, ukrainsk eller vietnamesisk.

-Her er absolut nultolerance overfor chikane og forskelsbehandling. Tidligere havde vi bare gode intentioner, men i dag forstår vi virkningen af chikane og vi diskuterer kulturelle forskelle, for vi er klar over, at de kan være en barriere for ideudvikling og engagement, sagde administrerende direktør Ole Petersen. 

Brian Bonderup, fællestillidsrepræsentant på Alfa Laval, mente at deltagerne havde brug for at røre sangstemmen, så han tog initiativ til at alle sang I Skovens Dybe Stille Ro.

Fra kanten

-Mangfoldige arbejdspladser klarer sig bedre, forklarede seniorkonsulent Anne Brandbyge, CABI, og virksomheden hjælper netop andre virksomheder med at skaffe arbejdskraft eller gøre dem i stand til at beholde den, de har.

-Vi hjælper, når Birthe i bogholderiet får en museskade og gerne vil beholde sit arbejde, og vi hjælper mennesker på kanten af arbejdsmarkedet med at få et job, selv om de måske kun kan klare to timer om ugen, sagde hun og tilføjede, at kolleger fra kanten af arbejdsmarkedet er stabile. Når det lykkes dem at få et job, bliver de i det.

Hun fortalte også, hvordan virksomhederne kan få hjælp til handicapkompenserende ordninger, personlig assistance, mentorordninger og meget andet.

Fra bibelbæltet

Dagen sluttede med Andreas Gylling Æbelø, der præsenterede sig selv som en homosexuel mand fra bibelbæltet omkring Holstebro. Han er blevet gift med en muslimsk mand.

Han nævnte, at vi i Danmark er kommet langt med lovgivning imod diskrimination. Nu skal vi bare have kulturen med, så vi undlader at diskriminere andre.  


Senest revideret den 2. november 2022