Del: - -

Tvilum fik noget godt ud af en dårlig situation

Da salget af møbler fra Tvilum stagnerede i juni måned, sendte de medarbejderne på kursus, for virksomheden ville gerne fastholde dem og benytte situationen til at foretage et kompetenceløft. Men det synliggjorde også, at nogle medarbejdere havde brug for opgradering af deres dansk-kompetencer

Foto: Niels Aage Skovbo

Af Ingrid Pedersen

I hverdagen går det godt, selv om mange af Tvilums polske og rumænske medarbejdere ikke er så gode til dansk. De er dygtige mennesker, og de klarer sig i hverdagen med engelsk eller ved at få en kollega til at oversætte. Men i sommeren 2022, da der var lidt nedgang i salget og produktionen, var omkring 120 medarbejdere på kurser inden for LEAN, kommunikation og arbejde i team. Det var helt almindelige AMU-kurser, som desuden skabte opmærksomhed og dialog om behovet for og ønsket om at opgradere de tosprogede medarbejderes dansk-kompetencer. Det kan forbedre det daglige samarbejde og trivslen på arbejdspladsen.

Tvilum har for flere år siden haft stor succes med at tilbyde medarbejdere ordblindekursus, og lige før jul bestod Jan Vig Andersen sin eksamen som industritekniker. Han har været på fabrikken i 35 år og er 54 år. Uddannelse er med andre ord ikke fremmed for virksomheden, og denne gang blev samtlige medarbejdere med udenlandsk baggrund tilbudt en screening, og dem, der havde behovet, kom efterfølgende på danskkursus.

-Vi havde opdaget, at nogle havde lidt svært ved dansk, og i SU er vi i gang med at lave et strategisk uddannelsesudvalg for alle vore tre fabrikker i Danmark, fortæller Bo Bering Johansen, Global Production Director. Tvilums største danske fabrik ligger i Fårvang, mens de har to andre fabrikker i Kjellerup ikke langt derfra. Desuden har virksomheden en fabrik i Polen og har mange udenlandske medarbejdere.

Mange af dem er veletablerede og har købt hus i Fårvang, og Frank Andersen, fællestillidsrepræsentant, 3F, havde bemærket, at når han mødte kollegerne i Brugsen, snakkede børnene dansk og oversatte for forældrene.

-Så spørgsmålet var, hvordan vi kunne hjælpe dem til endnu bedre integration, siger Bo Bering Johansen.

Næsten omkostningsfrit

Alle udenlandske medarbejdere, der havde været i Danmark i en længere periode, blev tilbudt en screening for at få kortlagt deres sproglige niveau, og derefter blev de tilbudt sprogkursus i arbejdstiden og på fabrikken.

AOF stod for screeningen og undervisningen, og ved at bruge midlerne i Kompetencefonden kunne det gøres næsten uden udgifter for virksomheden.

Omkring 100 medarbejdere blev screenet, og undervisningen blev tilrettelagt med én formiddag om ugen i syv uger, så det samlede forløb på første del var på 60 timer.

47 af medarbejderne deltog på det første og 51medarbejdere på det andet hold, og på Tvilums to andre fabrikker har 12 og 14 personer været på danskkursus. Undervisningen var niveaudelt, så hver elev fik præcis den undervisning, der svarede til vedkommendes niveau. Langt de fleste deltog på begynderkurset, men fx polske Bozena Rozalewicz, der har arbejdet på Tvilum i 22 år, havde mest brug for at få bedre styr på grammatik og det skriftlige sprog, for hun taler flydende dansk.

Undervisningen blev tilrettelagt, så produktionen kunne køre videre, ved at medarbejderne blev udlånt til andre afdelinger, og ved at der i enkelte tilfælde blev ansat vikarer.

Bo Bering Johansen ved godt, at det kan lyde mærkværdigt, at man anvender vikarer, når produktionen er lidt i bund, men det var vigtigt, at kurserne blev prioriteret, så arbejde skulle ikke holde nogen fra skolebænken.

Frank Andersen fremhæver, at ikke en eneste kollega har været utilfreds med hverken screeningen eller undervisningen. Tværtimod er kollegerne glade for, at virksomheden satser på dem, og med deltagelsen i danskkurset føler de også, de tilegner sig nogle kompetencer, som de kan bruge privat.

Han er opmærksom på, at der blandt nogle medarbejdere kan være en modvilje mod skolegang, selv om der er tale om et godt og gratis tilbud. Men ofte skyldes det negative erfaringer fra skolen, som ikke nødvendigvis var en god oplevelse for alle.  

Kan miste folk

Rikke Bentzen, der er HR Business Partner, bruger en stor del af sin tid på at koordinere uddannelsesforløbene.

-Og vi var faktisk overraskede over, at så mange gerne ville deltage, siger hun og tilføjer, at flere efterfølgende har vist interesse for at fortsætte med flere kurser og mere uddannelse. 

Både hun, Bo Bering Johansen og Frank Andersen er klar over, at uddannelsestilbuddene kan betyde, at virksomheden på sigt mister gode medarbejdere, fordi de får opgraderet deres kompetencer og dermed bliver mere attraktive for andre virksomheder, så de rejser.

-Sådan er det. Men uddannelse er godt for både os, medarbejderne og erhvervslivet, så den risiko løber vi, konstaterer Bo Bering Johansen. Han er heller ikke i tvivl om, at viden og uddannelse giver mennesker større stolthed.

Bedre hverdag

Udover at medarbejderne bliver bedre til dansk, har kurserne en række sideeffekter, som de ikke havde forudset betydningen af. Danskholdene blev sammensat på tværs af afdelinger, så medarbejderne kom til at kende hinanden meget bedre, og det gør det lettere i fremtiden at henvende sig til en kollega, når man har spørgsmål. Det samme skete, når kolleger skulle afløse dem, der var på kursus. Så mødte man nye kolleger og kom til at kende hinanden på tværs af fabrikken.

Alle bestræber sig efterfølgende på, at det danske sprog bliver brugt, så engelsk efterhånden træder mere i baggrunden.

-Betingelserne for at arbejde på tværs af afdelingerne er simpelt hen blevet bedre, siger Rikke Bentzen.

-Det har uden tvivl også betydning for det psykiske arbejdsmiljø, siger Frank Andersen og nævner, at nu tør kollegerne bedre komme og spørge, når der er noget, de ikke forstår, og det sparer tid, at de ikke først skal have fat i en kollega, der kan oversætte.

Han nævner for eksempel ændringerne i ferieloven, som mange ikke forstår.

-Nu kommer mange flere og spørger, hvordan den hænger sammen, siger han.

-Det er helt sikkert, at vi med disse kurser har fået noget godt ud af en dårlig situation og holder på dygtige folk, siger Bo Bering Johansen. Han er klar over, at det kan være kostbart at afskedige for igen at ansætte medarbejdere, når produktionen igen går op.

To ugers selvvalgt uddannelse

I princippet betyder selvvalgt uddannelse, at medarbejderne selv må vælge, hvordan de vil bruge deres to ugers uddannelse, og Bo Bering Johansen forklarer, at Tvilum med dette tilbud har købt de to ugers uddannelse af medarbejderne. De medarbejdere, som var udfordret på deres danske sprog kunne nemlig ikke bruge tiden på anden uddannelse, da det forudsætter, at deres dansk er godt nok til, at de kan følge med i undervisningen.

-Det er mit indtryk, at mange virksomheder ikke er klar over, at man kan bruge kompetencefondene på den måde, siger Bo Bering Johansen.

De danske medarbejdere har også fået tilbud om undervisning, og mange har taget imod det for blandt andet at blive bedre til engelsk og digitalisering.

-Vi tror jo, at alle kan bruge en computer, siger Frank Andersen. Men sådan er det ikke, og en kollega konstaterede på første kursusdag, at det eneste han kunne finde ud af, var at tænde og slukke computeren.

-Og mange har aldrig prøvet at skrive en e-mail, siger han.

-Alle er klar over, at teknologien ikke forsvinder, så vil man sikre sin fremtid, skal man kunne noget it, siger Rikke Bentzen.

Medarbejderne skal i stigende omfang selv kunne søge informationer om produktionen, for der kommer ikke en værkfører og fortæller dem, hvad de skal gøre.

-Uddannelse er et fælles ansvar. Men det er også et personligt ansvar, siger Rikke Bentzen.

Der er en del administration og koordinering forbundet med kurserne, så derfor et det afgørende, at man har en person til at tage sig af det administrative arbejde.

Bo Bering Johansen, Frank Andersen og Rikke Bentzen er klar over, at uddannelsestilbuddene kan betyde, at de på sigt mister gode medarbejdere, fordi de får opgraderet deres kompetencer og dermed bliver mere attraktive på arbejdsmarkedet.

Bozena Rosalewicz: - Dansk er svært at udtale for en polak, men på kurset lærte jeg at skrive bedre og jeg blev dygtigere til grammatik, fx korrekte flertalsendelser. Men de kolleger, der ikke har været her så længe og ikke er så godt til dansk er selvfølgelig virkelig glade for, at virksomheden vil investere i dem.

Melih Inca: - Min datter på syv år driller mig med udtalen, for dansk er svært at udtale. Hun siger, at jeg udtaler det Råma 1000 i stedet for Rema.

Jeg er virkelig glad for kurset. Mit store problem er faktisk at forstå sproget, når andre taler, men dette kursus har givet mig lyst til yderligere uddannelse.

Rikke Bentzen: - Betingelserne for at arbejde på tværs af afdelingerne er simpelt hen blevet bedre.

Bo Bering Johansen: - Det er mit indtryk, at mange virksomheder ikke er klar over, at man kan bruge kompetencefondene på den måde.

Frank Andersen: - Nu tør medarbejderne komme og spørge, når der er noget, de ikke forstår, og det sparer tid, at de ikke først skal have fat i en kollega, der kan oversætte.

Jan Vig Andersen er nyuddannet industritekniker og siger, at han er glad for at have fået papir på det, han kan. 

Møbler til hele verden

Med hovedkvarter og tre fabrikker i Danmark og en fabrik i Polen er Tvilum en af verdens største producenter af saml selv-møbler. Årligt producerer og distribuerer virksomheden 5 millioner møbler som sælges til hele verden.

Siden grundlæggelsen i 1965 har Tvilum gennemgået en række opkøb og fusioner og var i en lang række år amerikanskejet. Siden 2018 har virksomheden været danskejet.

Tvilum beskæftiger ca. 680 medarbejdere i hele verden. Alene fabrikken i Fårvang har 100.000 m2 under tag.            

     


Senest revideret den 9. januar 2023