Del: - -

Mangfoldighed og integration i virksomhederne

Vejene til bedre integration i virksomhederne er blandt andet bedre kommunikation, klare retningslinjer og større forståelse af hinandens forskelligheder. Åbenhed og et stort fokus på uskrevne regler og bevidsthed om disse - herunder ironi og sarkasme - er også vigtig.

Det er blot nogle af de mange positive erfaringer fra det mangfoldighedsprojekt, som TekSam i samarbejde med tre virksomheder har gennemført.

Projektet er gennemført med økonomisk støtte fra Integrationsministeriet.

Pjece med erfaringerne

Virksomhederne har alle positive historier og er glade for at have indvandrere ansat. Mangfoldigheden er en berigelse, og når først indvandrerne er ansat i virksomhederne, så er de stabil og god arbejdskraft, og de er meget motiverede for at arbejde.

Erfaringerne er samlet i en pjece, som kan downloades her på siden. Man kan også bestille pjecen ved at kontakte TekSam.

De tre projektvirksomheder er Stelton i Fårevejle, Haldor Topsøe i Frederikssund og Thermo Fisher Scientific i Roskilde.

Virksomhederne håndterer integrationsudfordringerne forskelligt. Det er således ikke ”one size fits all”. Virksomhederne finder derimod på løsninger og muligheder, som passer til netop deres størrelse, funktion og sammensætning af medarbejdere – og de er rigtig gode til det.

Flere indvandrere har fået mellemlederstillinger i virksomheden, primært i produktionen, fordi de er de bedst kvalificerede.

Danskkundskaber er vigtige

Alle tre virksomheder lægger stor vægt på vigtigheden af, at medarbejderne kan tale og forstå dansk. På Haldor Topsøe har danskundervisning på arbejdspladsen været en succes, fordi den bliver en del af arbejdet, og der inddrages materiale til brug i det konkrete job. På denne måde får indvandrerne anderledes fat om stoffet og det danske sprog, fordi det bliver meget relevant i forhold til deres arbejde.

To af projektets virksomheder har gennemført etiniske uger, hvor der f.eks. er serveret tyrkisk mad i kantinen. Erfaringen er, at det har betydet en meget større åbenhed omkring forskelligheder og andre kulturer. Mad har været en god indgangsvinkel til snak, og åbenheden har spredt sig som ringe i vandet på tværs i virksomheden.

Læs mere

Erfaringerne og resultaterne fra projektet er samlet her:

Relevante links:


Senest revideret den 17. august 2022