Del: - -

Stress handler om svære følelser

Derfor taler vi ikke om det.

Speciallæge i psykiatri Lars Aakerlund: - Når folk bliver stressede, spiser de tit mere slik. I min egen klinik har vi store bøtter med Haribo, og vi kan se stressniveauet på, hvor hurtigt det svinder i dem. Foto: Palle Peter Skov

Af Ingrid Pedersen

Deltagerne undrede sig, da klinikchef Lars Aakerlund, der er speciallæge i psykiatri, indledte sit oplæg med at tale om koleraepidemien i London i 1854. Der var tale om en smitsom sygdom, som folk døde af – ikke om noget psykisk, men hans pointe var, at folk blev ved med at dø, indtil man fandt ud af at lave kloakker, så man ikke længere drak vand, der var forurenet af sygdomsfremkaldende afføring.

-Forebyggelse er det, der skal til, og det gælder også, når det drejer sig om stress, sagde han, men understregede, at fordi stress handler om svære følelser, undgår vi at tale om det, og han henviste til forskellige undersøgelser, der viser, at 73 procent i en bestemt virksomhed siger, at de ikke føler sig trygge ved at tale med deres leder om stress, og at 70 procent af lederne er ikke forberedt på at tage sig af stressramte medarbejdere. (Se link til Lars Aakerlunds slides nedenfor).

-Og I, der sidder her, ved jo godt, at samarbejdsudvalget er bindeleddet mellem virkeligheden og ledelsen, sagde han og forklarede, at stress selvfølgelig kan skyldes problemer i private forhold, men hvis man taler om stress, der skyldes forhold på arbejdspladsen, kan de blandt andet skyldes

* Utilfredshed med indflydelse på egne arbejdsforhold

* Usikkerhed om ansættelse (fx ved fusion af virksomheder)

* Utilfredshed med karrieremuligheder

* Relationelle problemer (folk bliver uvenner)

* Private udfordringer

Han understregede også, at stress og mistrivsel er kostbart både for samfundet og for arbejdspladsen – og meget skadeligt for den enkelte.

Vil ikke regnes som et fjols

Lars Aakerlund sagde også, at når det er så svært at tale om stress, skyldes det, at det – som alle de store ting i livet – handler om følelser, og hvis det handler om følelsen af utilstrækkelighed eller uretfærdighed, kan det være svært, og derfor er det svært at tale om stress.

I et senere interview med nyhedsbrevet tilføjede Lars Aakerlund, at det er blevet meget lettere og mere legitimt at tale om stress, nu da politikere og andre kendte mennesker har talt åbent om deres stressygdom og om årsagen til sygemeldinger.

-Det gør det også lettere for os andre at nærme os den stressramte, som vi ellers har været bange for at kontakte. Det var som om, man var bange for, at det smittede, siger han og nævner, at det ikke er de svageste individer, der bliver stressede - tværtimod.

Han mindede også om, at en sygemelding ikke er behandling. Der skal samtale eller andet til for at få folk raske igen, og de må ikke være sygemeldt i mere end en måned, før de kommer i behandling. 

Følelsesmæssige hestekræfter

Han siger – ligesom en anden oplægsholder, professor Christine Ipsen, at man skal bruge sine observationer, når man henvender sig til en kollega eller medarbejder med symptomer på stress, og at man ikke skal være bange for at begå fejl.

-Man risikerer ikke at begå fejl eller skubbe vedkommende ud over kanten, fordi man siger: Jeg synes, du er blevet mere stille. Er der noget, vi kan gøre?

-Det værste man kan gøre er ingenting. Man skal spørge og forstå. Man risikerer selvfølgelig at få at vide, at man ikke skal blande sig.

-Men det er nemmere for jer, som er her i dag, for I er enten ledere eller tillidsrepræsentanter, så I har opnået en position, hvor I har flere følelsesmæssige hestekræfter, sagde han og understregede, at man ikke skal være bange for at gøre det værre ved at spørge folk, hvordan de har det. Han nævner også, at både TekSam og hans egen virksomhed kan hjælpe virksomheder, der vil arbejde med stressforebyggelse.

-Hvis stress og psykisk belastning er et fælles problem i virksomheden, skal I tillidsrepræsentanter tale med ledelsen om det, hvis ledelsen ikke selv har set problemet, sagde han.

En måling blandt de 730 deltagere (ved hjælp af programmet Slido) viste dog, at deltagerne i årsdagen ikke var bange for at tale åbent om stress, for, i modsætning til andre undersøgelser, svarede 80 procent, at de på deres arbejdsplads kan tale åbent om emnet, og 71 procent svarede, at de følte sig trygge ved at tale om følelser med deres kolleger.

Lars Aakerlund er klinikchef i Aleris og speciallæge i psykiatri, ph.d.

Se Lars Aakerlunds slides her.

Speciallæge i psykiatri Lars Aakerlund: - Det er nemmere for jer, for I har en position, I kan handle ud fra – uanset om I er ledere eller tillidsrepræsentanter.

 


Senest revideret den 25. oktober 2023