Del: - -

Lær hjernen at stresse af – deltag i forskningsprojekt

NFA, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø vil sammenligne tre forskellige metoder til at håndtere og forbygge stress på arbejdspladsen, og søger virksomheder, der vil medvirke. En af metoderne er ny.

Af Ingrid Pedersen

Markus Due Jakobsen, seniorforsker, cand.scient., Ph.d. på NFA, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har på egen krop oplevet perioder med stress og afprøvet hvor effektivt både neurofeedback og de øvrige tiltag, der afprøves i projektet, kan være.

Neurofeedback er en ny metode der har udvist stort potentiale til at afhjælpe forskellige psykiske lidelser som ADHD, PTSD, epilepsi og søvnbesvær. Metoden lader dog også til, at kunne bruges i stresshåndtering og stressforebyggelsen, men der mangler videnskabelig evidens for, at metoden er effektiv, og om den kan matche andre tiltag som mindfulness og gåture i naturen der allerede anvendes på nogle arbejdspladser.

Den vil han skaffe og søger derfor 600 medarbejdere fra små og mellemstore private virksomheder, der vil indgå i et forsøg, hvor tre forskellige metoder til stressforebyggelse og -håndtering afprøves:  mindfulness, pauser med gåture i arbejdet og neurofeedback hver især bliver testet på 200 medarbejdere på forskellige arbejdspladser.

Hvilken metode, den enkelte virksomhed (eller afdeling) skal afprøve, bliver afgjort ved lodtrækning, og det hele bliver meget nøje fulgt af forskere fra NFA.

Hjernen skal lære at slappe af

De tre metoder der afprøves i forskningsprojektet har alle til formål at få hjernen og kroppen til at slappe af i stressede situationer.

Markus Due Jakobsen forklarer, at det nye og interessante ved neurofeedback, er at det er en metode, hvor hjernen ubevidst lærer at stresse af og blive bedre rustet til at håndtere stress i fremtidige situationer. Helt enkelt går det ud på, at man sidder foran en skærm, mens man iagttager en film eller et computerspil og samtidig har fire elektroder fastgjort på hovedet, så de kan registrere, hvordan hjernen reagerer på det, man ser, og optræne hjernen til et sundt aktivitetsniveau, som både kan mindske stressen her og nu og samtidig gøre hjernen mere modstandsdygtig i fremtidige stressede situationer.

-Som sagt er metoden afprøvet på forskellige mentale lidelser, men der er ikke videnskabelig dokumentation for, at den også virker i forbindelse med stress. Det vil vi afprøve, og forhåbentlig gøre det til en af de metoder, der i fremtiden kan indgå i virksomhedens værktøjskasse til at udgå stress, siger Markus Due Jakobsen.

 Deltagelse med mange fordele

. Medarbejderne skal i femten uger deltage i et forløb med 2x30 minutters stressreducerende sessioner om ugen, og derefter deltage i et opsamlingsforløb, før opstart, efter 15 uger og efter 1 år, så samlet skal hver medarbejder afsætte ca. 18 timer til projektet.

På de virksomhederne der får mulighed for at afprøve neurofeedback vil tillids- eller arbejdsmiljørepræsentanter eller andre tovholdere blive uddannet i metoden, så de kan varetage træningen for virksomheden under forløbet såvel som i fremtiden. For de virksomhederne, der bliver tilbudt mindfulness, vil forløbet foregå online og skræddersyet til virksomhedens behov. De virksomheder der skal holde pause fra arbejdet vil blive bedt om at gå ture i naturen og modtage en pjece med generelle stressreducerende forslag.

-Men det er den eneste omkostning for virksomheden, understreger Markus Due Jakobsen, og da stress i disse år rammer mange mennesker og er en stor både menneskelig og økonomisk omkostning, forventer han, at den tid, virksomhederne bidrager med, hurtigt vil tjene sig ind.

Hvorvidt om det kan betale sig for virksomheden at investere i en af de ovenstående tiltag vil nemlig også blive undersøgt i projektet.

- F.eks. koster det ofte virksomheden 1 mio. kr. at have en langtidssygemeldt medarbejder med stress. Viser tiltagende sig effektive til at; reducere og forebygge stress, styrke medarbejdernes mentale sundhed, mindske sygefravær og skabe et godt psykisk arbejdsmiljø, kan det ses på bundlinjen, understreger han og håber, at flere små og mellemstore virksomheder har lyst til at deltage i undersøgelsen.

-De virksomheder der vil deltage får udover muligheden for at afprøve en ny metode, der har et stort potentiale til at forebygge stress, og mindske sygefraværet også gennem avancerede stress- og produktivitetstest, bla. med hjernebølgemålinger, indblik i virksomhedens stressniveau, arbejdsmiljø og evnen til at præstere under stress . Med projektet vil vi skabe evidens for, om det er en metode, der virker og kan være med til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, siger han. 

Hvis metoden viser sig både effektiv og værd at investere i, vil tovholdere (f.eks. tillids- eller arbejdsmiljørepræsentanter) fra alle de deltagende virksomheder blive tilbudt uddannelse i neurofeedback så dem der ikke fik lov at afprøve neurofeedback i projektet kan afprøve det efterfølgende.

-Derfor håber vi, at mange virksomheder har lyst til at medvirke, og alle- både virksomheder og medarbejdere - er naturligvis anonyme, understreger han.

Han understreger, at de tiltag der afprøves i forskningsprojektet, skal fungere i samarbejde med virksomhedens øvrige stressforebyggende tiltag. Samarbejdsudvalget og andre skal gøre det, man i forvejen gør for at modvirke stress, og han forestiller sig, at tillidsrepræsentanten eller arbejdsmiljørepræsentanten kan være tovholdere, når selve projektperioden er forbi og kollegerne selv vil bruge metoden.

Læs mere om neurofeedback her

Projektet er endnu ikke finansieret. Hvis der modtages midler fra Velliv Foreningen vil projektet starte i løbet af foråret 2022.

Kontakt Markus Due Jakobsen på mdj@nfa.dk, eller på telefonnummer 29913946. hvis I vil høre mere eller overveje at deltage i projektet

 


Senest revideret den 27. maj 2021