Del: - -

TekSam- voxpopper

På TekSam Årsdag spurgte vi ledelse og tillidsrepræsentanter fra nogle af de deltagende virksomheder, hvordan de arbejder med trivsel, stress og psykisk arbejdsmiljø i deres virksomhed.

Fotos: Palle Peter Skov

Af Ingrid Pedersen

1. IFF DuPont Nutritiens and Bioscience

En kollega var ked af at være her

Foto: Palle Peter SkovOpmærksomheden på stress og manglende trivsel på IFF DuPont Nutrition og Biosciences Aps i Haderslev opstod, da en kollega kom til arbejdsmiljørepræsentant Johnny Dahl og fortalte, at han ikke var glad for at være på arbejdspladsen.

-Det måtte vi jo gøre noget ved, siger tillidsrepræsentant Tommy Lund Kønig, 3F. De satte derfor gang i en trivselsundersøgelse, som viste, at der var flere kolleger, der ikke trivedes godt.

-Undersøgelsen var omfattende, og det viste sig, at det var svært at komme videre bagefter, siger arbejdsmiljørepræsentant Torben Feidenhansi.

-Stress er jo mange ting og har mange årsager, men vi var med her på årsdagen sidste år og kunne huske TekSams tilbud om både at lave trivselsundersøgelser og følge op på dem, så derfor tog vi kontakt, siger Johnny Dahl.

Plant Manager Pia Gudmand siger: - Vi valgte netop at samarbejde med TekSam, fordi de repræsenterer både arbejdsgiver og arbejdstager. Vi er i gang med et super samarbejde med dem omkring trivselsundersøgelsen, hvor de virkelig yder stor support.

Johnny Dahl nævner også, at virksomheden netop har fået nye ejere, og det er også en stressfaktor.

-Så kan folk godt blive trætte og irritable, fordi man ikke altid kan se fornuften i det, den nye ejer vil lave om, men heldigvis sagde ledelsen, at vi ikke skulle være en skraldespand for kollegernes usikkerhed, og at vi skulle gå videre til ledelsen.

-Det er selvfølgelig godt, at kollegerne kommer til os. Men det er også godt, at ledelsen tager hånd om det, når vi går videre til den, siger han.   

Fabrikschef Pia Gudmand var desværre ikke til stede, da billedet blev taget.

2. GEA Scan-Vibro A/S, Svendborg

Kultur er vigtigere end politikker

Produktionschef Karsten Ellehuus siger, at GEA Scan-Vibro har en formaliseret politik på området.

-Men i dagligdagen er det vores kultur, der gør, at vi har øje for hinanden. 

Karsten Ellehuus fremhæver, at mange medarbejdere har været der i over 25 år. De kender hinanden godt og derfor observerer de, når en kollega ændrer sig.  

-Og så bliver vi gjort opmærksom på det og kan gøre noget, siger han.

-Folk er jo også forskellige og har individuelle behov, understreger han.  

-Vi er opmærksomme på hinanden og på, når nogen ikke har det godt, siger tillidsrepræsentant og medlem af SU Morten Christensen.

Der har været eksempler på stress og psykiske problemer.

-Når der har været tilfælde, bliver de løst i samarbejde med kommunen, og folk er kommet tilbage på arbejde, nævner han. Nogle er også blevet tilbudt psykologsamtaler.

Direktør Torben Nørgaard Hansen siger, at det er svært at vide, hvad folk går og gemmer på, hvis der f.eks. er problemer i privatlivet.

-Men vi taler om det – også på info og SU-møder, så alle ved, at det er noget, vi tager alvorligt, siger han. 

Medlem af SU Morten Høg Andersen siger, at de arbejder sammen i teams med 4-9 medarbejdere, og der er de meget opmærksomme på hinanden, og AMR Jesper Damgaard nævner, at teamet går sammen til frokost, og der har de jo også tid til at snakke sammen.

De nævner dog, at virksomheden for nylig er flyttet sammen fra to adresser, og man kan godt mærker, at der er forskelle mellem de to grupper.

-Og det kan regler og politikker ikke gøre noget ved. Det handler om kultur, siger Torben Nørgaard Hansen. Det er selvfølgelig vigtigt at have politikker og regler, men i hverdagen handler det mest om kulturen, siger han.  

GEA Scan-Vibro er en del af en stor tysk koncern med 18.000 medarbejdere – heraf 75 i Svendborg, hvor de laver vibrationsmaskiner til fødevare-, pharma- og kemisk industri.

3. Sef Energi A/S

Ledere uddannes til svære samtaler

I det sydfynske energiselskab SEF A/S ser de på ledelse som en disciplin. Det betyder, at ledere løbende uddannes og trænes i ledelse, så de blandt andet er klædt på til at tage vigtige samtaler med medarbejdere, der er i risiko for at få stress eller er i dårlig trivsel.

Det fortæller teknisk direktør Henning Rask.

-Og faktisk ved vi ikke, hvordan vi skulle være kommet igennem et år med stigende energipriser og lejlighedsvis vrede og frustrerede kunder, hvis ikke vi havde en sund kultur, hvor vi passer på hinanden, siger han.   

Henning Rask tilføjer, at når man har de bedste medarbejdere, skal de have de bedste vilkår, og her er vores kultur, der er baseret på psykologisk tryghed, med til at skabe både trivsel og plads til nytænkning og udvikling.   

De lærer at drive ledelse, så både rammer og mål passer til den enkelte.

-Mange forskellige ledelsesteorier siger, at man får de bedste medarbejdere, ved at de har tid til at reflektere over deres arbejde, siger han.

I SEF A/S har de Pas-på-hinanden-samtaler i stedet for MUS-samtaler og begge parter kan komme til orde i sådan en samtale.

-I sådanne samtaler, der foregår 1:1, siger kollegerne somme tider noget, der tyder på, at de trives dårligt, så samtalerne bliver brugt på den rigtige måde, siger Tillidsrepræsentant Morten Von Fintel Petersen – Dansk El-Forbund.

Tillidsrepræsentant Lene Skov Andersen HK fremhæver, at de bruger et system, der hedder Pomodoro, til at være mere effektive og bedre kunne fokusere uforstyrret på opgaven. Det betyder, at de sidder med hovedtelefoner på i 25 minutter og arbejder koncentreret med en opgave. Derefter har de fem minutters pause med afslappende musik og fem minutters pause til at reflektere i.

-Det fungerer megagodt og virker afstressende, siger hun.

 -Nogle gange er der jo samtaler, der virkelig griber folk, fordi det vælter ud af kunderne med frustrationer over energipriserne, siger Arbejdsmiljørepræsentant Bettina Bachmann Feder

-Derfor er det godt, at kollegerne er i stand til at håndtere disse samtaler og har et sted at henvende sig, når de bliver for meget, siger Kurt Jensen, Arbejdsmiljørepræsentant.


Senest revideret den 25. oktober 2023