Stressforebyggelse

Hent guide fra BFA Industri, som tager udgangspunkt i behovet for stressforebyggelse og -håndtering i industrien. Den indeholder praktiske anvisninger til, hvordan man kan styrke stressforebyggelsen på forskellige niveauer i virksomheden. Hent guiden gratis på bfa-i ved at klikke på linket herunder. 

Stressforebyggelse
Del: - -

Gør god trivsel til en del af kulturen

To stressforskere har skrevet en pjece om at forebygge stress på industriarbejdspladser. Mød dem her – og på TekSams temadage i november og december

Tekst og foto: Ingrid Pedersen

Trivsel skal ikke være et nyt tidskrævende projekt på sidelinjen. Trivsel skal tænkes ind i hverdagen og være et fast punkt på dagsordenen både i samarbejdsudvalget, på tavlemøderne og på alle andre møder i virksomheden, mener de to forskere.

-God trivsel skal være en del af virksomhedskulturen, siger Janne Skakon, organisationspsykolog, Ph.d. og eksterne lektor på Københavns Universitet. Sammen med Tanja Kirkegaard, Adjunkt på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet og Ph.d. har hun lige skrevet pjecen Stressforebyggelse i IGLO-perspektiv. Pjecen er målrettet virksomheder i industrien og er udgivet af BFA-Industri, og de to forfattere holder oplæg på TekSams temadage om stress i november og december. 

Her kan samarbejdsudvalgene lære, hvordan de forebygger stress i deres egen virksomhed – blandt andet ved at skabe bedre trivsel på arbejdspladsen. I arbejdet med at skrive pjecen har de mødt ledere og tillidsrepræsentanter fra flere industrivirksomheder, og de nævner, at kulturen er meget forskellig på de forskellige arbejdspladser, og at de har oplevet arbejdspladser, hvor det er tabu at tale om hvordan man trives, selv om alle anerkender, at god trivsel fremmer produktiviteten. Det kan betale sig at gøre en indsats for at fremme medarbejdernes trivsel, for det er meget kostbart, når medarbejdere bliver syge på grund af stress. Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt på grund af psykiske problemer – primært stress.

En arbejdsplads, der arbejder med god trivsel og undgår stress er ikke bare en produktiv arbejdsplads, det er også en attraktiv arbejdsplads, der vil have nemt ved at rekruttere nye medarbejdere og holde på dem, de har.    

Spil hinanden gode

I pjecen forklarer de, hvordan man på de forskellige niveauer i virksomheden kan arbejde med at skabe bedre trivsel. De arbejder ud fra IGLO-modellen, der betyder:

  • Individ
  • Gruppe
  • Ledelse
  • Organisation

Alle niveauer skal arbejde sammen for at få et succesfuldt resultat.

-Det kan for eksempel være, at samarbejdet og trivslen er god i de enkelte grupper, men ikke mellem de forskellige afdelinger, der er afhængige af hinanden arbejde, forklarer Tanja Kirkegaard.

Hvis virksomheden har en meget individuel kultur, hvor enhver bare passer sit eget arbejde, kan det være en svær proces at skulle samarbejde på tværs, men i pjecen finder værktøjer til at skabe det samarbejde og til at identificere de organisatoriske benspænd, der kan blokere for samarbejde.

-Det kan være den måde, man organiserer sig på, den måde man sætter folk sammen i grupper på – eller lønstruktur og belønning. Man skal tænke på hvilke forhold, der hæmmer eller faciliterer samarbejde, forklarer Tanja Kirkegaard.

Janne Skakon nævner, at det er vigtigt at lederen fordeler arbejdet retfærdigt og sammensætter grupper, der spiller hinanden gode.

-Her spiller den danske arbejdspladskultur en stor rolle, for det er vigtigt, at alle bliver hørt, så der ikke bliver gravet grøfter, fordi man ikke hører på hinanden, siger hun.

I pjecen nævner de også de medarbejdere, der føler, de har sagt noget, men ikke bliver hørt eller bliver misforstået.

-Det er klart, at det skaber frustration, hvis man ytrer sig om noget, og føler, man ikke bliver hørt, siger Janne Skakon. Det skal ledelse og kolleger være opmærksomme på.

De nævner også, at forandringer, nye strukturer eller kulturer kan have negative konsekvenser og skabe stress.

-Nogle gange kan det bare være små, konkrete handlinger, der skaber en dårlig stemning og vi kan ikke sige for tit, at det vigtigste værktøj er dialog-dialog-dialog. Det er banalt, men det er rigtigt, siger Tanja Kirkegaard.

Rekrutter rigtigt

Janne Skakon anbefaler, at virksomhederne tænker trivslen ind i rekrutteringen, så de på tjeklisten over en kommende leders kvalifikationer også ser på, om han/hun har arbejdet med trivsel og ledelse, og hun indskyder, at her kan SU komme ind i billedet, hvis man opfordrer til at gøre trivsel til et fast punkt på dagsordenen, og nævner det i forbindelse med rekruttering.

-Trivsel og forebyggelse af stress skal indgå på alle niveauer i virksomheden, så man sikrer, at de forskellige initiativer hænger sammen, siger hun.

De fremhæver også, at stress ofte opstår på grund af misforholdet mellem krav og ressourcer. Her er det ledelsens opgave at sikre, at fordelingen er rigtig, men det kan være SU, der samler trådene og sikrer kommunikation mellem de forskellige niveauer i virksomheden,

Tre dage i november og december:

TekSam holder tre temadage om stress:

16. november 2022 kl. 11.30.-16.00 – Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

29. november 2022 kl. 11.30-16.00 – Scandic Aalborg, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg

1. december 2022 kl. 11.30-16.00 – Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding

Tilmeld dig her

Værktøjer fra pjecen

Tanja Kirkegaard og Janne Skakon har skrevet en pjece med konkrete værktøjer til, hvordan virksomhederne kan arbejde for bedre trivsel – og mindre stress. Hør om deres metoder, når TekSam i november holder temadage om emnet

IGLO

IGLO står for Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation. Alle dele skal indtænkes, når man vil forebygge stress.

 


Senest revideret den 7. oktober 2022