Del: - -

Forældre kan få stress, når deres børn eller unge ikke trives

Nyt stort forskningsprojekt skal kortlægge problemets omfang

Af Ingrid Pedersen

Psykisk mistrivsel er et stort og anerkendt problem hos unge. Og når børnene ikke trives, kan det gå ud over forældrene, som ud over at være børnenes vigtigste omsorgspersoner, samtidig skal passe et arbejde.

Hannah Maimin Weil blev selv sygemeldt med stress i tre måneder, da hendes dengang 17-årige datter blev syg med angst. Hun opdagede, at der manglede viden på området, og at det var svært for mange forældre, når de både skulle passe deres arbejde og støtte deres syge børn. Det var baggrunden for, at hun to initiativ til indsatsen Pårørende på Job, der satte fokus på problemstillingerne.

Men det er stadig uklart, hvor stort problemet er, selv om tal fra KMD fra 2018 viste, at 20 procent af de erhvervsaktive er pårørende til et psykisk eller fysisk sygt familiemedlem, og de derfor selv er i fare for at få stress på grund af de store belastninger.

Forskning for pårørende

Præcis hvor stort problemet er, er nu ved at blive afklaret, for med støtte fra Trygfonden er seniorforsker og partner i TeamArbejdsliv Johan Høy Jensen i gang med et stort forskningsprojekt på området.

Han er desuden tilknyttet som gæsteforsker ved Arbejds- og Miljømedicinsk Afd. Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.

Foruden studier af enkeltsager bygger undersøgelsen på registerundersøgelser og systematisk litteraturgennemgang. Han har hos Danmarks Statisk fået adgang til 4,4 millioner anonymiserede børn og forældres oplysninger om helbred og beskæftigelse.

-Forskningsprojektet skal give os svar på, hvor stort problemet er. Formålet er at undersøge mentale helbredsmæssige og jobmæssige konsekvenser for de pårørende siger Hannah Maimin Weil.

-Vi har en mistanke om, at det i nogle tilfælde ender med en fyring. Men vi mangler evidens, og den får vi med forskningsprojektet, siger hun.

Hun og Johan Høy Jensen forventer de første resultater i slutningen af dette år, og når de har den konkrete viden, kan de udvikle værktøjer til ledelser, så virksomheden har mulighed for at tilbyde de pårørende hjælp. 

-Det er også muligt, vi i samarbejde med andre aktører går videre til det politiske niveau, siger Hannah Maimin Weil. Hun tilføjer, at de virksomheder, som hun har interviewet peger på, at det godt kan betale sig for virksomhederne at tilbyde hjælp til de pårørende, så det ikke ender med, at de må sygemeldes eller forlade arbejdspladsen, for det er dyrt for virksomheden.

Hun mener primært, at større flexibilitet fra arbejdspladsens side kan hjælpe forældrene, så de undgår måske selv at blive syg.

-Det er også vigtigt at turde sige på sin arbejdsplads, når man har et barn, der er sygt elle mistrives, siger hun og Johan Høy Jensen tilføjer, at der er behov for afstigmatisering, selv om der i disse år er meget fokus på, at mange unge ikke trives godt.

Det koster ikke

De siger begge, at de ikke kender den rigtige løsning for arbejdspladserne, så det er en udfordring. Men at det er afgørende, at virksomheden har en kultur, der viser, at det er plads til, at man kan tage sig af sit store barn, når det er nødvendigt.

-Psykisk sygdom er en del af livet, og det kan ramme os alle, og det kan arbejdet tilrettelægges med forståelse for, siger Johan Høy Jensen.

- En løsning kan være, at man giver mere frihed til medarbejdere, der i en periode har syge pårørende, og det er vigtigt med fleksibel arbejdstid, når det er muligt. Han nævner for eksempel fleksibel arbejdstid eller en aftale om sygedagpenge, når man er væk.

-Hjemmearbejdsdage er også en løsning, hvis arbejdet tillader det, foreslå Johan Høy Jensen.

Til april gennemfører Pårørende på Job en kampagne rettet mod ledere, tillidsrepræsentanter og HR-afdelinger, så de kan få viden og redskaber til at støtte medarbejdere, som er pårørende i det hele taget – ikke kun forældre til syge børn. 

-Den gruppe mangler ofte viden om, hvordan de skal håndtere medarbejdere, som i perioder er belastet af at være pårørende til syge familiemedlemmer, siger Hannah Maimin Weil og understreger, at området er dilemmafyldt.

-Hvordan håndterer man, at en medarbejders barn lider af skolevægring, angst eller andet. Det er svært, og bekymringen kan påvirke hele arbejdspladsen, siger hun.

Hun fremhæver, at kampagnen for at skaffe bedre vilkår for pårørende i princippet handler om alle, men at det at være pårørende til et barn eller en unge med psykiske problemer er særligt svært, fordi der er fortsat tabuer og stigmatisering i forbindelse med psykisk sygdom.

Johan Høy Jensen konstaterer, at flere og flere unge lider af disse sygdomme,

Læs mere her: www.ppjob.dk


Senest revideret den 28. februar 2024