Del: - -

Stress på arbejdspladsen

Skadelig stress på arbejdspladsen kan og skal forebygges. TekSam opfordrer samarbejdsudvalgene og sikkerhedsorganisationerne til at arbejde med udvikling af det psykiske arbejdsmiljø og forebyggelse af stress.

Hvad er stress?

Stress er en naturlig reaktion hos mennesker, der stilles over for en opgave, der kræver en særlig indsats. I disse situationer er stress ofte hensigtsmæssigt og ufarligt. Men stress bliver et problem, hvis medarbejdere gennem længere tid stilles over for store og uafbrudte belastninger privat eller på arbejdet, eksempelvis vedvarende voldsomt arbejdspres eller store arbejdsmængder. Så er der tale om skadelig stress, og det hører ikke hjemme på en arbejdsplads.

Skadelig stress kan fremkalde lidelser, sygdomme og fravær, som kan medføre betydelige omkostninger såvel menneskeligt som økonomisk. Skadelig stress kan bl.a. resultere i dårligt helbred, manglende psykisk velvære og misbrug af eksempelvis alkohol.

Hvordan forebygges stress på arbejdspladsen?

Vi arbejder for et frugtbart arbejdsmiljø, hvor medarbejderne og omsætningen blomstrer og skadelig stress ikke eksisterer. Ledelsen og medarbejderne har en fælles opgave og interesse i at forebygge skadelig stress. Det er samarbejdsudvalgenes og/eller sikkerhedsorganisationens opgave at tage initiativer til forebyggende arbejde.

Det er ledelsens ansvar, at alle trives, og dermed at det psykiske arbejdsmiljø hele tiden udvikles, så man undgår situationer, der kan fremkalde skadelig stress. Høj kvalitet i arbejdsmiljøet opnås gennem dygtigt lederskab i åbent og respektfuldt samarbejde med engagerede tillids- og sikkerhedsrepræsentanter.

Hvis du ønsker at vide mere om stress eller vil vide, hvordan TekSam kan hjælpe i relation til stress, kan du kontakte TekSams samarbejdskonsulenter.

Læs mere:


Senest revideret den 27. maj 2021