Del: - -

Fra stress til trivsel

730 medlemmer af samarbejdsudvalg i industrien deltog den første tirsdag i oktober i TekSam Årsdag i Odense Congress Center. Her fik de ideer til, hvordan SU kan arbejde med stress og psykisk trivsel og fik inspiration fra både forskere og virksomheder.

Tag inspirationen til jer

-Det er vigtigt at undgå stress, erklærede Kim Graugaard, formand for TekSam og viceadministrerende direktør i DI, da han sammen med Mads Andersen, næstformand i TekSam, næstformand for CO-industri og gruppeformand i 3F, bød velkommen til de 730 deltagere i TekSam Årsdag, der i år handlende om at undgå stress.

Kim Graugaard fremhævede, at Danmark er et land med lav magtdistance, men stor respekt og tillid til hinanden, og vi finder hellere end løsning end skaber en konflikt. Han nævnte også, at der er en gruppe, der ikke trives godt, for eksperterne vurderer, at der hver dag er 35.000 mennesker, der dagligt er sygemeldt på grund af psykiske problemer.

-Både af menneskelige og produktivitetsmæssige grunde skal vi gøre denne gruppe så lille som mulig, sagde han.

-Jeg håber, I tager inspirationen i dag til jer, så I og jeres kolleger hver dag kan svare ja til, at det har været en god dag på arbejde, men omkring hver fjerde på arbejdsmarkedet siger, at de oplever for højt stressniveau, sagde Mads Andersen.

Også han nævnte, at stress har store menneskelige omkostninger, men at det også koster på bundlinjen.  

Væk fra vanetænkning

I Johnson Controls var et samarbejde med TekSam i 2021 med til at styrke arbejdet for et bedre psykisk arbejdsmiljø.

-De fik os væk fra vanetænkning, sagde adm. direktør Lene Overgaard Andersen, der sammen med fællestillidsrepræsentant Christian Dyrting og Patrick Hjort Simony fortalte, hvordan de blandt andet arbejder mere systematisk med onboarding.

-Det har også gjort os bedre til at løse sammenstød og konflikter på den bedst tænkelige måde, sagde hun.

-Tidligere var SU-møderne lidt mudrede, men nu har vi lavet fokusgrupper, så vi arbejder mere konkret med tingene, sagde Patrick Hjort Simony.

De unge er bange for at falde igennem

Lektor, ph.d. Mette Lykke Nielsen Center for Ungdomsforskning, AAU fortalte, at mange af de unge, der er nye på arbejdsmarkedet i disse år, trives dårligt.

De er en generation, der er vokset op med test og fokus på præstationer, og pandemien har sat sig som mistrivsel.

-De er vant til ’likes’ og bedømmelser, og de er bange for at falde igennem på deres første job, og for dem er jobbet identitetsbærende, og hvis ikke de får anerkendelse i jobbet, kan det gå ud over deres forståelse af, hvem de er.

-Hvis man vil holde på dem, skal man tænke meget i feedback og evt. lave mentorordninger, sagde hun.  

De nye får en ’stålmentor’

I stålvirksomheden Lindab i Haderslev bruger de store ressourcer på at give unge, nye medarbejdere en tryg start på arbejdslivet, fortalte adm. direktør Heino Juhl, tillidsrepræsentant Alf Jakobsen og arbejdsmiljørepræsentant Jackie Sørensen.

De nye medarbejdere får i en grundig rundvisning forklaret, at de skal passe på, for stål kan være skarpt som barberblade, og får en forklaring på, hvad tavlemøder er.

-De får også en ’stålmentor’, der hjælper dem til rette, og som for eksempel fortæller dem, at det kan være upopulært, hvis de sætter sig på en kollegas plads i kantinen, fortalte Alf Jakobsen. 

-Det vigtigste er stabile medarbejdere, sagde Heino Juhl.

Aftabuisering er en megatrend

Ph.dCand.psych.aut. Malene Friis Andersen fortalte, at aftabuisering af stress er en megatrend, efter ledere og politikere har fortalt om deres stress.

-Desuden taler de unge om følelser på en anden måde. Men mange unge får psykiske diagnoser, så derfor er vi nødt til at tale om det, understregede hun.

Hun nævnte også, at vi er oppe imod tendenser, der er større end os selv – blandt andet konstante forandringer og hyppige jobskifte. Derfor er psykologisk tryghed afgørende for, at vi kan trives, sagde hun.

Samarbejdskonsulenterne Jan Lorentzen, DI, og Dennis Jensen, CO-industri sluttede dagen med at tilbyde, at de og deres kolleger gerne kommer ud på virksomhederne og hjælper med at lave trivselsundersøgelser og opfølgende dialoger, seminarer og andet, der skaber god trivsel på arbejdspladsen.

TekSams arbejde tager udgangspunkt i samarbejdsaftalen, og konsulenterne kommer altid to sammen, så både lønmodtagere og arbejdsgivere er repræsenteret. 

Næste årsdag er samme sted næste år den 1. oktober 2024. 

Spørgsmål via telefonen

730 medlemmer af samarbejdsudvalg i industrivirksomheder fik inspiration til at skabe god trivsel og undgå stress, da de i begyndelsen af oktober deltog i TekSam Årsdag.

Deltagerne kunne bruge deres telefoner og ved hjælp af systemet Slido stille spørgsmål til oplægsholderne og svare på surveys om forholdene i deres egen virksomhed.  

Se alle PowerPoint-præsentationer fra årsdagen her.


Senest revideret den 25. oktober 2023