Del: - -

Travlhed og for stor arbejdsmængde kan skade helbredet

Arbejdstilsynet har lavet ny vejledning om travlhed på arbejdspladsen.

Af Ingrid Pedersen

Store arbejdsmængder og travlhed kan forårsage ulykker og sygdom blandt medarbejderne, og det er noget, der kan forekomme på alle typer arbejdspladser, selv om der i disse år især tales om det i den offentlige sektor. Arbejdstilsynet har netop udsendt en vejledning, om at, som tilsynet understreger, alle typer virksomheder kan have glæde af, hvis opgaverne somme tider klumper sig sammen, for det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Sygdom og ulykker

Kontorchef i Arbejdstilsynet, Inger Sandgrav, siger, at store arbejdsmængder og tidspres kan forekomme inden for alle brancher, og derfor henvender vejledningen sig til alle arbejdspladser.

-Vejledningen viser arbejdsgiverne, hvilke pligter de har efter Arbejdsmiljøloven, og den kan hjælpe dem til at vurdere, om de har særlige problemer og give dem værktøjer til at løse dem, siger hun.

-Vi fortæller i vejledningen, hvad man skal holde øje med, hvis der er mistanke om, at arbejdspresset er for stort, siger hun og nævner, at folk reagerer forskelligt på et stort arbejdspres, og at man skal have tid til restitution.

-Man kan ikke sige hvor ofte eller hvor meget, men det udgør en sundheds- eller sikkerhedsrisiko, hvis folk ikke har tid til at restituere, siger hun.

Hun understreger, at for stort arbejdspres eller for stor arbejdsmængde gennem længere tid kan føre til både sygdom og flere arbejdsulykker, og til at der sker flere fejl, og at tidsfrister ikke kan overholdes.      

Hvert andet år stiller Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 150 spørgsmål om arbejdsmiljø til 35.000 mennesker. De mange svar viser, hvor godt eller dårligt både det psykiske og psykiske arbejdsmiljø er på forskellige arbejdspladser. Industriarbejdspladser er ikke samlet i en enkelt gruppe, men ansatte inden for kemi og medicin, energiproduktion og elektronik vurderer deres arbejdsmiljø, tidspresset og mængden af arbejde bedre end for eksempel hospitalsansatte og politiet. De seneste tal er fra 2018, men en ny opgørelse er på vej. 

Forebyggelse

Arbejdsmiljøloven siger, at arbejdsgiveren i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen skal forebygge arbejdsmiljøproblemer – herunder et for stort tidspres. Det forekommer, hvis der er en ubalance mellem det arbejde, der skal udføres, og den tid, der er til rådighed til at udføre det, eller hvis der er et højt tempo uden pauser eller arbejde i mange timer uden mulighed for restitution.

Både en stor arbejdsmængde og tidspres øger risikoen for søvnproblemer, koncentrationsbesvær, langvarig stress, angst, depression og hjerte-kar-sygdomme.

Travlhed og tidspres kan også øge risikoen for arbejdsulykker, så derfor opfordrer AT til, at arbejdet bliver planlagt og tilrettelagt, så det er forsvarligt, og at der sker tilstrækkelig oplæring og instruktion af medarbejderne.   

Desuden er det vigtigt, at medarbejderne har indflydelse på arbejdet, at ledelse og kolleger støtter hinanden, og at man tager hensyn til medarbejdernes forudsætninger for at løse opgaven, og at man beskytter særligt følsomme medarbejdergrupper. 

Det kan også være med til at mindste travlheden, at medarbejderne snakker sammen om at få en god pausekultur, og at der er en bedre introduktion af nye medarbejdere, så de fra begyndelsen kan overskue deres opgaver, fordi det er klart defineret, hvordan opgaven skal løses, og hvad man forventer af dem.

Arbejdstilsynet nævner en række forhold, der kan være tegn på stor arbejdsmængde og tidspres, så vær opmærksom hvis I oplever, at:

Der er vigtige opgaver, som ikke bliver udført.

 • Der er vigtige frister, som ikke bliver overholdt.
 • Det fastsatte service- eller kvalitetsniveau bliver ikke overholdt.
 • Der sker fejl i arbejdet.
 • Der er kritik af det udførte arbejde fra ledelse eller kollegaer.
 • Der er konflikter eller samarbejdsproblemer internt i virksomheden.
 • Der er kritik eller klager over det udførte arbejde fra borgere, pårørende, kunder eller samarbejdspartnere.
 • Der er konflikter med borgere, pårørende, kunder eller samarbejdspartnere.
 • Der er ansatte, som i perioder ikke har tid til at holde pauser.
 • Der er ansatte, som i perioder arbejder mange timer.
 • Der er arbejdsulykker eller nær ved-ulykker.
 • Der er højt sygefravær eller høj personaleomsætning.

Den enkelte ansatte kan være udsat for stor arbejdsmængde og tidspres, hvis han/hun oplever:

 • Koncentrationsbesvær.
 • Hukommelsesproblemer.
 • Manglende overblik.
 • Nedsat humør og øget irritabilitet.
 • Oplevelse af faglig utilstrækkelighed.
 • Tendens til at isolere sig socialt.
 • Manglende overskud til aktiviteter uden for arbejdet.
 • Svært ved at slippe tanker om arbejdet uden for arbejdet.
 • Søvnproblemer.

Kilde: AT

 

TekSam kan hjælpe

Travlhed og for stort tidspres påvirker det psykiske arbejdsmiljø, og det er et område, konsulenterne i TekSam kan bistå med. Kontakt dem her. Konsulenterne er specialister på området, og de optræder altid sammen, så der både er en konsulent fra DI og fra CO-industri til stede på møderne.

Konsulenterne vil typisk hjælpe samarbejdsudvalget i gang med en handleplan, der fører til at problemerne bliver løst.

Læs hele vejledningen på Arbejdstilsynets hjemmeside her


Senest revideret den 6. januar 2022