Del: - -

Indflydelse giver trivsel

Især hvis man kun har lidt indflydelse på sit arbejde, kan mere indflydelse have betydning for trivslen.

Af Ingrid Pedersen

Foto: Palle Peter Skov

Indflydelse giver trivsel

Der er en stærk sammenhæng mellem indflydelse på eget arbejde og trivsel på arbejdspladsen. Det fremgår af en ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

-Og især anbefaler vi, at man overvejer at øge indflydelsen blandt de medarbejdere, der har lav indflydelse på deres eget arbejde. Vores undersøgelse tyder på, at det er den gruppe, der vil få mest ud af, at få mere indflydelse på deres eget arbejde, siger seniorforsker på NFA, Thomas Clausen, der står bag undersøgelsen.

Han fremhæver også, at trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø medfører lavere sygefravær og mere effektivitet i arbejdet, og han opfordrer til, at samarbejdsudvalget kan tage spørgsmålet om indflydelse til diskussion.

-Det vil være oplagt at have en snak i SU, om medarbejderne har den rette indflydelse, og om de har indflydelse på det rigtige, for at de kan løse opgaverne på den bedst mulige måde, foreslår Thomas Clausen. Han fremhæver også, at der ikke er en løsning, der passer til alle medarbejdere, så man skal drøfte, hvordan man bedst muligt kan give medarbejderne den rigtige indflydelse på de enkelte områder.

Spild af tid

Han understreger også, at medarbejderne spilder både deres egen og lederens tid, hvis de hele tiden skal spørge en leder, hvordan arbejdet skal udføres.

-Det kræver selvfølgelig tillid at overlade til medarbejderne at træffe beslutninger, understreger han. Men han understreger, at det fremmer arbejdsglæden og produktiviteten, når folk føler, at de bliver taget alvorligt og bliver involveret i beslutninger om deres eget arbejde. Anerkendelse og indflydelse har stor betydning.

-Men det er også vigtigt, at man anerkender risikoen for, at der bliver begået fejl, og at risikoen for at begå fejl ikke skaber utryghed, understreger han og nævner, at der kan være en risiko for, at medarbejderne kommer til at træffe dårlige beslutninger, men man skal have tillid til, at de kan forvalte deres ansvar.

I Danmark har medarbejderne en forventning om at blive hørt og taget alvorligt på arbejdspladsen, og mange forventer at have en del indflydelse på deres eget arbejde. Den slags er forskelligt fra land til land.

-Men indflydelse er en vigtig del af organiseringen på arbejdspladsen i Danmark, og et godt psykisk arbejdsmiljø er et vigtigt parameter på arbejdsmarkedet, understreger Thomas Clausen.

Han opfordrer til, at man tager fat i problemet, hvis medarbejderne ikke føler, at de har tilstrækkelig indflydelse på deres arbejde. Det er vigtigt, hvis man skal bevare motivationen gennem et langt arbejdsliv.

-Hvis der er behov for at gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø og kulturen på arbejdspladsen, skal man tage fat på det – for eksempel i SU. Ofte vil man selv kunne løse det, hvis man italesætter det, men ellers er der gode muligheder for at få hjælp.

Der kan man enten tilkalde konsulenter fra TekSam, som virksomheden alligevel betaler til, eller man kan købe sig til en anden ekstern konsulent, siger han.

Det indgik også i undersøgelsen om, at for meget indflydelse kan være et problem, så det virker stressende. Det er der ikke noget, der tyder på, er tilfældet.   

Hvor meget indflydelse har du?

4340 medarbejdere i 14 forskellige fag er blevet spurgt, om de synes, de har tilstrækkelige beføjelser i forhold til det ansvar, de har på deres arbejde, og om de har tilstrækkelig indflydelse på, hvordan de løser deres arbejdsopgaver. De er også blevet stillet en lang række andre spørgsmål, der kobler deres indflydelse på eget arbejde sammen med deres trivsel og psykiske velbefindende på arbejdspladsen.

Grupperne repræsenterede det meste af arbejdsmarkedet inden for vidensarbejde, klientkontakt, produktion og transport samt kundekontakt og salg.

 

Fem gode råd til ledere

- Hvordan kan du være med til at øge dine medarbejderes indflydelse og dermed deres trivsel?

  • Tal med medarbejderne, om de har indflydelse på de rigtige ting i forhold til udførelsen af deres arbejde.
  • Lav klare aftaler om, hvilke ting medarbejderen selv træffer beslutninger om, og hvornår det er en god ide at rådføre sig med chefen.
  • Sørg for, at der er klare rammer omkring de beslutninger, som medarbejderen skal træffe og de forhold, som medarbejderen har indflydelse på.
  • Vær skarp på, at det er ok at begå fejl.
  • Inddrag medarbejdernes erfaringer i beslutninger, der har relevans for, hvordan de udfører deres arbejdsopgaver.

Kilde: Thomas Clausen, seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

 


Senest revideret den 12. januar 2022