Peter Hasle - om social kapital
Hent casen her
Case Om Produktivitet Og Trivsel
Hent casen her
Jody Gittel - relationer og kommunikation
Hent interviewet her
Del: - -

Social kapital styrker virksomhedens kerneopgave

Begrebet "virksomhedens sociale kapital" er forholdsvis nyt. Det handler om, hvad det er for forhold og rammer, der kan være med til at styrke den enkelte virksomheds kerneopgave. Virksomhedens sociale kapital er en vigtig faktor i bestræbelserne på at øge produktiviteten, kvaliteten og trivslen.

Begrebet "virksomhedens sociale kapital" er forholdsvis nyt. Det handler om, hvad det er for forhold og rammer, der kan være med til at styrke den enkelte virksomheds kerneopgave.

Virksomhedens sociale kapital er en vigtig faktor i bestræbelserne på at øge produktiviteten, kvaliteten og trivslen.

En definition

Virksomhedens social kapital kan defineres som: 

"Virksomhedens sociale kapital er den egenskab der sætterorganisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt at medlemmerne evner at samarbejde og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed."

Udgangspunktet er virksomhedens kerneopgave. Alt tyder på, at hvis medarbejdere og ledelse har:

 • et godt samarbejde
 • stor gensidig tillid
 • retfærdighed

så vil kerneopgaven blive løst med en høj grad af produktivitet, kvalitet og trivsel.

Sådan samarbejder man om den sociale kapital

Eva Thoft, der er seniorkonsulent hos Grontmij | Carl Bro, er medforfatter til bogen "Ledelse med social kapital". På et TekSam-seminar for tillidsrepræsentanter og ledere havde hun disse gode råd til, hvordan man kan styrke virksomhedens sociale kapital:

Lederne: 

 • Sikre fokus og forståelse af kerneopgave og må
 • Inddrage og lytte (Afklare forventninger)
 • Sikre rammer for at samarbejde og relationer kan udvikle sig
 • Meningsfuld og anerkendende kontrol
 • Anerkendelse og respekt for medarbejdernes indsats
 • Respekt for medarbejdernes kvalifikationer og erfaring
 • Konfliktløsning med udgangspunkt i problemløsning og kerneopgave

Tillidsrepræsentanterne: 

 • Bidrage til fælles forståelse af kerneopgave og mål
 • Bidrage og lytte (Afklare forventninger)
 • Fokus på løsning kerneopgaven fremfor faggrænser og hierarki
 • Anerkendelse af kolleger og ledelse
 • Anerkendelse og respekt for kollegers og ledelses indsats
 • Respekt for kollegers og ledelses kvalifikationer og erfaring
 • Konfliktløsning med udgangspunkt i problemløsning og kerneopgave

Læs mere:

Kommunikation og relationer

Relationerne mellem virksomhedens afdelinger og medarbejdere - og den måde man taler med hinanden på og løser problemer på - har afgørende betydning for virksomhedens sociale kapital.

Den amerikanske forsker, Jody Hoffer Gittell, har påvist, at kommunikation og relationer mellem de forskellige afdelinger har afgørende betydning for, hvordan en virksomhed fungerer - og om den levererer nogle gode resultater.

Gittel stiller skarpt på relationerne og kommunikationen mellem de enkelte afdelinger i en virksomhed på en meget enkel måde: Fungerer relationerne og kommunikationen GODT eller SKIDT?

Fungerer godt ...

... eller skidt?

Fælles mål

Deler viden

Gensidig respekt

Regelmæssig kommunikation

Kommunikation til tiden

Problemløsende kommunikation

Forskellige mål

Viden deles ikke

Mangel på respekt

Tilfældig kommunikation

Kommunikerer for sent

"Peger finger" når problemer

Samarbejdsudvalget i jeres virksomhed kan stille det samme spørgsmål: "Hvordan er det i vores virksomhed - godt eller skidt?

7 spørgsmål om relationer

Jody Hoffer Gittell tager i sin analyse af relationer og kommunikation i en virksomhed udgangspunkt i 7 spørgsmål, som lyder:

 • Taler nogen i de andre faggrupper med din faggruppe om fælles opgaver?
 • Taler I regelmæssigt med ­hinanden om jeres opgaver?
 • Taler I konkret og præcist om de fælles opgaver?
 • Hvis der opstår en fejl, bebrejder nogen i de andre grupper din eller andre grupper - eller tager de medansvar?
 • I hvilken udstrækning deler de andre grupper mål med din gruppe?
 • Hvor meget ved de andre grupper om din gruppes arbejde?
 • Hvor meget respekterer de andre grupper din gruppes arbejde?

Læs mere:


Senest revideret den 31. august 2020